Forbrukslån

Dersom du vurderer forbrukslån er det flere ting du bør være klar over og ta stilling til før du søker. I denne guiden gir jeg en gjennomgang av de viktigste aspektene.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån som gis uten sikkerhet. Det vil si at banken ikke krever pant i dine personlige eiendeler for å kunne utstede lånet.

Pengene kan brukes på det du selv vil, enten det er ferie, oppussing, uforutsette regninger, bryllup eller noe annet.

Låneramme og løpetid

Lånerammen varierer fra bank til bank. Som regel vil du kunne låne alt fra noen få tusenlapper og opp til 600 000 kroner.

Nedbetalingstiden er maksimalt 5 år, med mindre formålet er å refinansiere eksisterende forbruksgjeld. I dette tilfellet kan løpetiden strekkes opp til 15 år.

Krav til å søke forbrukslån

Bankene kan selv stille egne krav til søker, utover de retningslinjene som fastsettes av Finansdepartementet og Finanstilsynet. Her er noen av kravene bankene ofte velger å stille ved innvilgelse av usikret kreditt:

  • Aldersgrense et sted mellom 18-23 år
  • Norsk statsborgerskap
  • Registrert, fast inntekt
  • Ingen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger (kredittsjekk er lovpålagt)

Ellers har Finanstilsynet bestemt at bankene nå plikter å utføre en stresstest av låntakerens personlige økonomi. Kravet er at søker må kunne betjene all sin gjeld i et teoretisk scenario hvor renten øker med 3 %.

I tillegg skal ikke total gjeld overstige 5 ganger søkerens bruttoinntekt. I beregningen av den totale gjeldsmassen er det ikke bare snakk om det aktuelle forbrukslånet – alt skal inkluderes, også boliglån, billån, studielån og kredittrammer.

Rentenivå

Ettersom det innebærer en større risiko for banken når det ikke stilles en form for sikkerhet, settes rentesatsene høyere for å kompensere.

Bankene setter renten basert på økonomien til låntakeren. Det kommer vi tilbake til senere i artikkelen, men kort fortalt ligger renten på forbrukslån i snitt et sted mellom 10-15 %.

Derfor kommer vi ikke unna det enkle faktum at forbrukslån rett og slett er dyrt. De høye rentesatsene gjør at du bør tenke deg nøye om før du eventuelt søker.

Fordeler med forbrukslån

Til tross for at forbrukslån er en dyr låneform, kommer de riktignok med noen fordeler:

  • De gir deg muligheten til å få løst dine kortsiktige økonomiske behov
  • Du slipper å stille pant i bolig eller andre eiendeler 
  • Pengene er ikke øremerket et bestemt formål – de disponeres slik du selv ønsker
  • Forbrukslånet kan brukes til å samle eksisterende smålån (refinansiering), hvilket gir mulighet for bedre lånevilkår

Ulemper med forbrukslån

Den åpenbare ulempen med forbrukslån er at renten er høyere enn lån med sikkerhet. Derfor bør du ta sikte på å nedbetale gjelden så fort som mulig.

For mange viser imidlertid dette seg å være vanskeligere enn kanskje først antatt. Det finnes nemlig en klar sammenheng mellom forbruksgjeld og gjeldsproblemer. Personer med forbrukslån er overrepresentert i inkassosaker og har i snitt flere betalingsanmerkninger enn de som ikke har tatt på seg usikret kreditt, viser tall fra Gjeldsregisteret.

Tar du opp et forbrukslån bør du altså være sikker på at du klarer å betjene gjelden – hvis ikke kan det fort bli en dyr affære.

Slik avgjøres renten

Vi har så vidt vært inne på at finansinstitusjonene setter renten på forbrukslån individuelt. Bankene er riktignok lovpålagt å oppgi den nominelle renten de hyppigst velger å innvilge, men du vil ikke nødvendigvis bli tilbudt den samme.

Kredittvurdering

Den nominelle renten settes basert på økonomien til søker. Bankene utfører en kredittvurdering hvor de prøver å estimere hvilken risiko det ligger i å utstede et usikret lån til deg. Sentrale faktorer i denne vurdering er blant annet inntekt, sivilstand, eksisterende gjeld og betalingshistorikk. Kort fortalt: Desto bedre økonomi du har, desto lavere vil renten kunne settes.

Gebyrer, lånebeløp og løpetid

Nominell rente er den årlige rentesatsen på lånet ditt. Utover dette krever bankene ofte et etableringsgebyr, samt et termingebyr du betaler inn hver måned sammen med renter og avdrag. Den effektive renten tar hensyn til disse omkostningene og forteller deg således hva lånet faktisk koster deg.

Som følge av disse gebyrene vil den effektive renten være avhengig av lånets størrelse og hvor lang tid du bruker på å innfri gjelden. Mekanismen er slik: Desto større lånebeløp og lengre nedbetalingstid, desto lavere blir den effektive renten. Årsaken er at gebyrene blir forholdsvis mindre med økende lånebeløp og antall terminer.

På den andre siden øker de totale lånekostnadene i samme takt. En god tommelfingerregel er derfor å ikke låne mer enn du må, samt bruke kortest mulig tid på å tilbakebetale lånet.

Hvordan søke

Det er store forskjeller på hvor mye de ulike långiverne tar seg betalt. Siden renten settes individuelt er det imidlertid vanskelig å vite hvilken bank som er billigst på forhånd. Samtidig blir det en tidkrevende jobb å sende inn individuelle søknader til alle bankene i Norge som tilbyr forbrukslån.

En grei løsning på denne utfordringen er å benytte seg av en låneagent, også kalt låneformidler og lånemegler. Disse aktørene utsteder ikke selv lånet, men videreformidler søknaden din til bankene de samarbeider med (ofte 15-25 banker).

En låneagent er kommersiell og får betalt per søknad eller per innvilget lån fra bankene de samarbeider med. Derimot medfører ikke tjenesten noen økte lånekostnader for din del. Ideen er at brukerne gratis og uforpliktende skal kunne innhente flere lånetilbud ved å kun sende inn én søknad.

Fornuftig bruk av forbrukslån

Om du først velger å ta opp et forbrukslån, vær fornuftig. Ikke lån mer enn du må og prioriter alltid nedbetaling av den dyreste gjelden først.

Sett deg også godt inn i lånevilkårene, slik at du er klar over hvor mye du faktisk må betale inn til banken hver måned. Lag gjerne et budsjett over dine månedlige inntekter og utgifter, så vet du hvorvidt du er i stand til å betjene lånet.

Skylder du allerede penger på flere kredittkort eller andre smålån? I så fall kan du ha muligheten til å refinansiere disse lånene i ett, større forbrukslån. Mest sannsynlig vil du få en lavere rente, hvilket bidrar til å gjøre gjelden mer håndterlig. Ikke minst gir det bedre oversikt med alt du skylder på én og samme faktura.

Ofte stilte spørsmål

Kriteriene for å kunne søke forbrukslån varierer fra bank til bank. Minimumskravene er at du har fylt 18 år, har registrert inntekt og ikke har noen aktive betalingsanmerkninger.

Lånerammen ligger normalt på 5.000 – 600.000 kroner. Hvor mye du får låne avhenger av betjeningsevnen din.

Et forbrukslån disponeres slik du selv ønsker. Pengene kan for eksempel brukes på ferie, oppussing eller uforutsette regninger. Mange velger også å ta opp et forbrukslån med formål om å refinansiere kredittkortgjeld eller andre dyre smålån.

Renten på forbrukslån settes individuelt, basert på bankens kredittvurdering av deg. En slags overordnet regel er at du vil kunne få lavere rente desto bedre din økonomiske situasjon ser ut. Andre faktorer som spiller inn på den effektive renten er bankens gebyrer, samt lånets størrelse og nedbetalingstid.

Vi ser at den gjennomsnittlige renten på forbrukslån i Norge ligger på rundt 10-12 prosent. Din individuelle rente vil likevel kunne variere fra dette.

Maksimal nedbetalingstid på forbrukslån er 5 år. Dette med mindre formålet med lånet er refinansiering, hvor du i så fall kan strekke løpetiden til 15 år.

Behandlingstiden på søknader om forbrukslån uten sikkerhet skjer i de aller fleste tilfeller på dagen. Du må riktignok påregne en virkedag eller to før pengene står på kontoen din (gitt at søknaden godkjennes).

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.