Sammenlign forbrukslån

I motsetning til boliglån er det store forskjeller i rente på forbrukslån, altså lån uten sikkerhet. Hvilken rente du får er her avhengig av hvor kredittverdig du anses å være, men også av hvor godt forarbeid du selv gjør med å sammenligne. Noen ganger kan det være betydelige beløp å spare på å velge et lån fremfor et annet.

I denne artikkelen får du en oversikt over hvem som kan gi deg forbrukslån, hvordan de vurderer deg og hvordan du selv kan innhente de beste tilbudene for så å sammenligne.

Smartfinans.no anbefaler
Vår beste anbefaling for å sammenligne forbrukslån er å bruke Lendo. Dette er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste, hvor bankene må konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hvem gir forbrukslån?

Til å starte med bør vi nevne at du alltid vil få bedre betingelser på et lån med sikkerhet enn på et forbrukslån. Har du en bolig som kan tjene som sikkerhet for et nytt lån, bør du undersøke denne muligheten først.

Dersom dette er utelukket, er det mange aktører som tilbyr forbrukslån. Du bør derfor begynne med å orientere deg i markedet. La oss se nærmere på de ulike aktørene som lar deg søke forbrukslån.

Sparebanker

Vanlige forretningsbanker og sparebanker kan gi forbrukslån, men det er sjeldent deres primære produkt. De satser i større grad på sparekontoer og boliglån. Du vil dermed ikke nødvendigvis få det best mulige tilbudet på et forbrukslån fra din faste bankforbindelse, selv om du har både boliglån og sparekonto der.

Forbrukslånbanker

Dernest er det en rekke finansieringsinstitusjoner som har spesialisert seg på forbrukslån. Blant disse finner vi Bank Norwegian, Instabank og Komplett Bank. Det er her det er størst variasjon i hvilken rente du kan bli tilbudt.

Låneformidlere

Til slutt har vi låneformidlere, også kjent som låneagenter eller finansagenter. Disse kan innhente lånetilbud fra flere banker på grunnlag av én og samme lånesøknad fra deg. Eksempler på profilerte låneagenter i Norge er Lendo, Axo, Sambla og Lånemegleren.

Låneagentene er kommersielle aktører som mottar provisjon av den banken du eventuelt velger å låne pengene hos. Dette er riktignok uten at lånet blir dyrere for din del.

Renten settes individuelt

En generell oversikt over bankenes renter på forbrukslån vil aldri være mer enn veiledende – og da i begrenset grad.

Rente og øvrige betingelser på forbrukslån bestemmes individuelt. Det betyr at banken trenger utførlige opplysninger om din økonomi før de tar stilling til dette. Det er altså nødvendig at du sender inn en søknad. Du vil ikke få vite hvilken rente du får før den er behandlet.

Bankene kan videre ha forskjellig oppfatning om din økonomi, og det er langt fra sikkert at alle vil havne på samme rente eller gi deg det lånet du har søkt om.

Du bør derfor søke flere steder for å sammenligne, og så akseptere det beste tilbudet du får i retur.

Du kan sende individuelle søknader til hver bank, eller du kan bruke en låneagent som fremmer søknaden din overfor 15-20 aktuelle långivere samtidig.

Slik søker du (steg for steg)

Alle långivere og låneagenter tar imot søknader om forbrukslån på nett. Det er også stort sett de samme feltene som skal fylles ut.

  1. I første omgang er det ønsket lånebeløp og nedbetalingstid som skal føres opp i det digitale skjemaet. Da vil du ofte samtidig få en foreløpig beregning på hva du må regne med å betale hver måned. Den må tas med en liten klype salt ettersom du ennå ikke har fått avklart hvilken rente du faktisk får.
  2. Det er også gjerne et felt der du skal krysse av dersom lånet skal brukes til refinansiering av annen gjeld. Søknader om refinansiering vil ofte behandles gunstigere ettersom de ikke øker den totale gjeldsbyrden din. Du bør derfor merke av dette feltet hvis det er tilfelle.
  3. Derpå følger personalia og kontaktopplysninger. Sørg for å gi dem et telefonnummer du er tilgjengelig på de nærmeste timene i tilfelle det skulle være noen spørsmål til søknaden din.
  4. Du bør ha skattemeldingen og den siste lønnslippen klar til opplastning på enheten. Også andre inntekter bør dokumenteres.
  5. Når alle obligatoriske felter er fylt ut, trykker du «send». Etter dette er det bare å vente på svar.

Banken vurderer deg

Når banken har mottatt din søknad begynner prosessen. Det aller meste av vurderingen skjer digitalt. I tillegg til opplysningene du har oppgitt selv, vil det automatisk hentes inn opplysninger om tidligere ligninger, eventuelle betalingsanmerkning og det som er registrert på deg i Gjeldsregisteret.

Ut fra dette utarbeides en kredittscore etter bankens egne retningslinjer. Det er denne som gir dem svaret på om de skal gi deg lån, og hvilken rente du kan få. Høy score gir lav rente, og omvendt.

Selv om prinsippet for kredittvurdering er det samme, kan bankene altså komme til forskjellige resultater. Spesielt gjelder dette rentespørsmålet.

Kan jeg forbedre kredittscoren min før jeg søker?

Med mindre du arver penger eller får et betydelig lønnspålegg er det ikke så lett å kunne påvirke kredittscoren og bankens konklusjon på kort sikt. Du kan imidlertid merke deg følgende:

  • Betalingsanmerkninger fører til direkte avslag. Disse må vekk før du søker om et lån.
  • Dokumenter skattefrie inntekter som barnebidrag og husleie. De fremkommer ikke av skattemeldingen.
  • Hvis dere er to som skal ha nytte av lånet, bør dere søke sammen. En medsøker gir større trygghet for banken, og det kan være gunstig for kredittvurderingen.

Slik sammenligner du

Når du har sendt søknad til flere, bør du vente til du har mottatt svar fra alle før du aksepterer et lån. Dette gjelder om du søker enkeltvis eller du får svarene via en låneagent.

Det vil normalt ikke ta lang tid før alle har kommet med en tilbakemelding, og det kan godt hende at det siste svaret inneholder det beste tilbudet.

Effektiv rente er det viktigste

Tilbudet skal inneholde alle lånebetingelsene og det skal vedlegges en betalingsplan. Punktene du sammenligner på er beregnet effektiv rente på lånet og lånets totale omkostninger. De laveste tallene her skal være det rimeligste alternativet.

Vær oppmerksom på at lånene må gis på like vilkår for at de skal kunne sammenlignes på en korrekt måte. Dersom en långiver tilbyr deg et lavere lånebeløp eller kortere betalingstid enn det du har bedt om, vil dette påvirke beregnet effektiv rente.

Slå til på det beste tilbudet

Avslutningsvis kan du også sjekke om det er noen andre betingelser for lånet som kan være av betydning for din beslutning. Enkelte långivere gir for eksempel mulighet for betalingsfrie måneder. Betalingsfrie måneder vil imidlertid øke lånets totale kostnader.

Når du har funnet fram til det beste tilbudet, er det opp til deg å vurdere om du har råd til det – og eventuelt slå til.

Søke direkte eller bruke låneformidlere?

Vi har vært inne på bruk av låneformidlere i forbindelse med søknad om forbrukslån over. Ettersom disse agentene samarbeider med en rekke långivere, kan slike aktører spare deg for arbeidet med å fylle ut og sende søknader flere steder.

Mange liker ikke å bruke mellommenn og ønsker å fikse alt selv. Noen kan også være skeptiske til låneagenter. Det siste kan ha sin årsak til at det spesielt tidligere har vært noen cowboyer i denne bransjen.

Virksomheten til låneagentene er imidlertid regulert, blant i forskrift fra Finanstilsynet, og benyttes av alle de største forbrukslånbankene.

Lånet blir ikke dyrere av å søke gjennom en låneformidler

Det er gratis for deg som lånesøker å benytte deg av en låneagent. Dersom du velger et av lånetilbudene du får herfra, vil agenten få en godtgjørelse av den aktuelle långiveren. Dette skal derimot ikke belastes ditt lån. Ettersom låneagenten får denne provisjonen uansett hvilket lån du velger, har de heller ingen spesiell interesse av å påvirke ditt valg.

Du står dessuten helt fritt til å ikke akseptere noen av tilbudene. Du behøver da ikke betale for tjenesten fra låneagenten.

Kan låneagenten påvirke ditt tilbud?

Det er ingen undersøkelser som sier noe om man får bedre eller dårligere betingelser ved å sende søknaden sin gjennom en låneagent.

Når banken får levert en låneforespørsel gjennom en slik agent, er den imidlertid klar over at det er flere inne i bildet i vurderingen om å gi deg lån. Det kan virke konkurransedrivende, selv om vi altså ikke har noen klare holdepunkter på det.

Ofte stilte spørsmål

Renten på forbrukslån uten sikkerhet settes individuelt. Du bør derfor søke hos flest mulig långivere for å få lånetilbud du kan måle opp mot hverandre.

Forbrukslånene du sammenligner må være på samme beløp og ha samme nedbetalingstid. Da kan du se forskjellene på lånenes effektive rente eller totale lånekostnader.

Nominell rente er rentesatsen på lånet før gebyrer, og er som oftest oppgitt som en årlig rente.

Effektiv rente er den nominelle renten, i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader forbundet med lånet.

Følgelig er det den effektive renten du bør se på når du sammenligner forbrukslån – det er den som forteller deg hva lånet faktisk koster.

Som en konsekvens av at bankene setter renten individuelt, vil det dessverre ikke finnes et bestemt forbrukslån som alltid er best (rimeligst) for alle som søker.

Du kan få en grei pekepinn ved å sjekke oversikten til Finansportalen, hvor du kan sammenligne bankenes veiledende rentesatser. Renten du blir tilbudt vil derimot kunne avvike fra denne, avhengig av hvordan den aktuelle banken vurderer betjeningsevnen din.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.