Forbrukslån med lav rente

Forbrukslån med lav rente er høyt etterspurt skal vi tro Googles søkemotor. Det er kanskje ikke så rart ettersom forbrukslån, altså lån uten sikkerhet, har høyere rente enn for eksempel boliglån og billån. Samtidig er det betydelig forskjell mellom høyeste og laveste rente forbrukslånene i mellom.

Her har du en oppskrift på hvordan du finner fram til forbrukslånet med absolutt lavest rente – i ditt tilfelle.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du finner frem til forbrukslånet med lavest rente. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hvilket forbrukslån har lavest rente?

La oss først adressere det som kanskje er elefanten i rommet, nemlig hvilket forbrukslån som har lavest rente.

Det kjedelige svaret er at det ikke finnes et bestemt forbrukslån fra en bestemt bank som alltid har den laveste renten for alle og enhver.

Årsaken er at bankene setter renten individuelt, basert på en kredittvurdering av låntakeren.

Hvor lav rente kan du få?

Som en konsekvens av at renten er forskjellig fra person til person, får du ikke svar på dette verken på bankens hjemmeside eller på prissammenligningstjenester.

Du må først sende en lånesøknad og la banken kredittvurdere deg før du faktisk får et lånetilbud på bordet.

Banken vil kunne gi deg en relativt lav rente dersom du scorer høyt på kredittvurderingen, eller en høyere rente hvis de finner at det hefter en viss risiko ved å gi deg et lån.

De viktigste elementene i kredittvurderingen er inntektens størrelse og hvor mye gjeld du har fra tidligere. I tillegg spiller faktorer som alder, utdanning og forsørgerbyrde en rolle.

Bemerk at hvis du har betalingsanmerkning, for liten inntekt eller gjeld som overstiger fem ganger årsinntekten din, vil du måtte forvente avslag på søknaden.

Bankenes rentesatser

Til tross for at renten settes individuelt, legger du fort merke til at bankene oppgir et par ulike rentesatser på nettsiden eller i markedsføringen sin.

Forskjellen på nominell og effektiv rente

For det første bør du vite forskjellen på nominell og effektiv rente.

Nominell rente per år er det du betaler til banken som en pris for at du får låne penger av dem.

Effektiv rente er en årlig rentesats hvor lånets gebyrer – vanligvis etableringsgebyr og månedlig termingebyr – er regnet sammen med nominell rente.

Det er det siste – altså effektiv rente – som utgjør lånets reelle pris, og som vi bruker som utgangspunkt når vi skal finne fram til forbrukslånet med lavest rente.

Laveste, høyeste og gjennomsnittlig rente

Bankene oppgir ofte et intervall for hvilken nominell rente de er villige til å gi. Den kan for eksempel gå fra 7 % på sitt laveste til 19 % på sitt høyeste.

For å forenkle litt vil det da være slik at den perfekte låntaker i bankens øyne blir tilgodesett med en rente på 7 %. I motsatt tilfelle, hvis det dreier seg om en person som akkurat kommer seg igjennom nåløyet for å få godkjent et forbrukslån, vil renten være 19 %.

Nøyaktig hva som skal til for å få den aller laveste renten, finner man derimot ikke på bankenes nettsider.

Utover dette er bankene lovpålagt å vise et representativt låneeksempel i markedsføringen sin, deriblant på hjemmesiden. Her oppgir de gjerne et eksempel basert på gjennomsnittlig lånebeløp, nedbetalingstid og rente. Dersom ditt lån og/eller din privatøkonomi avviker fra de gjennomsnittlige variablene, blir ikke disse låneeksemplene særlig veiledende for ditt tilfelle.

Søk hos flest mulig banker

Når du ønsker å låne penger med lav rente, er nøkkelen rett og slett å søke hos flest mulig banker. Jobben er dessverre ikke ferdig ved at du har sendt én søknad og fått ett lånetilbud.

Det kan godt hende at det er en annen bank der ute som er villig til å gi deg enda lavere rente. Erfaringer viser at det kan være store forskjeller på hvordan de forskjellige bankene vurderer den samme lånesøknaden. Det er derfor bryet verdt å sende søknaden din til flere banker.

Merk at for å kunne sammenligne tilbudene på lik linje, må det være samme lånebeløp og nedbetalingstid. Lånet med lavest effektiv rente vil da være det rimeligste.

Låneagenter kan hjelpe

Mange lån formidles i dag gjennom låneagenter, som Lendo, Axo Finans og andre.

Fordelen ved å bruke en låneagent er først og fremst at de kan foreta en masseutsendelse av din søknad til en rekke banker de har samarbeidsavtaler med. Det betyr at du sender bare én søknad, og kan få over 20 svar med tilbud i retur. Etterpå kan du velge forbrukslånet med lavest rente – eller avslå alle tilbudene hvis du ikke er fornøyd.

Låneagentene har også rådgivere som kan gi gode tips i forbindelse med søknaden din, dersom du ønsker å benytte deg av dette.

Låneagenten skal ikke ha noe betalt fra deg for denne jobben, og du er heller ikke forpliktet til å akseptere noen av tilbudene du får i retur. Agenten vil få provisjon dersom du velger å ta opp et av lånene som er formidlet gjennom dem, uansett hvilket. Alle bankene må betale den samme provisjonen, slik at låneagenten ikke vil ha noen egeninteresse av å anbefale en bestemt bank over en annen.

To ting du selv kan gjøre for å få lavere rente

Inntekt, gjeld og formue er viktige aspekter i bankens kredittvurdering av deg. Disse er i utgangspunktet vanskelig å gjøre noe med på kort sikt.

I forbindelse med en lånesøknad finnes det derimot to «triks» som vil kunne øke sjansene dine for lavere rente. Det ene er å få med seg en medlåntaker, det andre er å redusere rammen på kredittkort.

Får du med deg en medsøker på forbrukslånet – altså at dere er to personer som begge er ansvarlige for lånet – kan dette gi en økt trygghet for banken. To personer vil ofte være i bedre stand til å betjene et lån enn om man er alene.

Hva gjelder kredittkort er det slik at kredittgrensen telles som gjeld, selv om du ikke har trekt en eneste krone fra rammen. Har du et par kredittkort liggende, er det altså gode muligheter for å få gjelden din redusert ved å si opp eller redusere rammen på disse.

Refinansiering

Hvis du allerede har et eller flere forbrukslån, og har en formodning om at renten du betaler kan være i høyeste laget, er det ikke noe i veien for å bytte de ut dersom du kan få et bedre tilbud med lavere rente fra en annen bank.

Når du tar opp et lån for å betale ut gjeld du har fra tidligere, kalles det et refinansieringslån. Du bør oppføre i lånesøknaden at formålet med lånet er refinansiering. Et refinansieringslån øker ikke din total gjeld, og vurderes derfor gunstigere enn om det er snakk om et helt nytt låneopptak.

Merk at refinanseringslånet vil gå direkte til innfrielse av den gamle gjelden, og ikke settes inn på din konto. Ellers er det nøyaktig den samme prosedyren som ved søknad om et vanlig forbrukslån.

Det er for øvrig ingenting i veien for å bruke en låneagent også ved søknad om refinansiering av forbrukslån.

Sikkerhet gir lavest rente

Selv om du finner et forbrukslån med lav rente, vil renten kun være lav sammenlignet med andre lån uten sikkerhet. Hvis du skal låne penger med lavest mulig rente kreves det nemlig sikkerhet.

Dersom du har en bolig eller annen fast eiendom du kan stille som sikkerhet, vil du få vesentlig bedre rente enn ved opptak av forbrukslån. Jeg anbefaler derfor alltid at man prøver denne muligheten før man søker andre lån.

Det enkleste er da å kontakte banken du har boliglånet i, og høre om det er mulig å låne opp dette. Det er i så fall en betingelse at opplåningen skjer innenfor 85 % av boligens verdi. Du må innhente en verdivurdering før du søker.

Ofte stilte spørsmål

For å få lavest mulig rente på forbrukslån bør du innhente lånetilbud fra flest mulig långivere. Siden renten settes individuelt, vet du ikke hvilken rente de ulike långiverne er villige til å gi deg før du har søkt og fått svar.

Ellers er det ikke stort du kan gjøre på kort sikt for å få lavere rente, utenom å søke med en medlåntaker eller å senke rammen på kredittkort du eventuelt har.

Erfaringsmessig er långivere lite interessert i å diskutere renten på et eksisterende forbrukslån, men du kan godt gjøre et forsøk. Du stiller imidlertid bedre i forhandlingene dersom du har fått tilbud om lavere rente hos en annen långiver. Om banken din ikke er villig til å imøtekomme tilbudet, flytter du bare lånet ditt til konkurrenten.

Bortsett fra å betale dem ned hurtigst mulig, kan du søke om refinansiering. Det beste er om du har pant i bolig. Hvis ikke kan du undersøke om du kan få et lån uten sikkerhet med lavere rente enn du har i dag. Utestående saldo på forbrukslånene dine blir ikke direkte mindre av å refinansiere, men med bedre lånevilkår blir det enklere å nedbetale de.

Gjennomsnittlig nominell rente på forbrukslån i Norge er 14,34 % per februar 2023. En rente som er lavere enn dette kan sies å være god, men det avhenger også av låntakers økonomiske situasjon. Om en gitt rente på forbrukslån er god eller ikke, vet man strengt tatt ikke før man har undersøkt hvilken rente andre banker er villige til å tilby.

Renten på forbrukslån er høy fordi långiver utsteder lånet uten at de har pant i fast eiendom eller eiendeler. Det innebærer høyere risiko for banken fordi det ikke er noe den kan kreve solgt dersom du ikke klarer å betjene lånet. For å kompensere for denne risikoen settes renten høyere på forbrukslån enn på et boliglån eller et billån.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.