Lån uten sikkerhet

Det er mange banker og andre aktører som tilbyr lån uten sikkerhet i forskjellige forkledninger. Det er imidlertid svært ulike betingelser som tilbys den enkelte.

Du som søker et slikt lån bør derfor sette deg inn i de nyansene og alternativene som finnes før du setter navnet ditt under. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan disse lånene fungerer, og hvordan du kan innrette deg for at du skal få de beste betingelsene.

Smartfinans.no anbefaler
Det er store forskjeller på lån uten sikkerhet. Sammenlign derfor markedet, slik at du unngår å betale mer enn du må.
 
Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Forskjellen på lån med og uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, må i første omgang settes opp mot lån med sikkerhet, altså der banken får et pant for pengene sine. Et typisk lån med sikkerhet er et boliglån. Tilstrekkelig god sikkerhet gir lavere renter, og mulighet for lengre nedbetalingstid og høyere lånebeløp.

Når du har behov for et lån og ikke kan stille sikkerhet, må du regne med å renonsere på noe av dette. Det er likevel store forskjeller på hva du kan bli tilbudt av lån uten sikkerhet.

Vilkår på lån uten sikkerhet

Det første du må være klar over er at det alltid er en individuell vurdering av hvilke betingelser banken gir deg på et lån uten sikkerhet. Dette er med andre intet standardprodukt hvor alle får eksakt den samme varen. De viktigste komponentene her er rente, nedbetalingstid og lånebeløp.

Rentenivå

Når du sjekker ut lån uten sikkerhet, vil du aldri bli tilbudt en gjengs rentesats. Lånene markedsføres med renter fra rundt 5 % på det laveste til 24-27 % på det høyeste. Det har følgelig mye å si for lånets kostnader at du blir tilgodesett med en rente i det lavere sjiktet.

Det kjedelige er at du ikke får vite hvilken rente du får før du har søkt og blitt kredittvurdert. Derfor har det begrenset hensikt å surfe rundt hos banker og sammenligningssider, slik en bevisst forbruker ellers gjør, for å finne fram til det beste tilbudet.

Vi bemerker at såkalte smålån, gjerne lån opptil 20 000 kroner, ofte vil ha høyere rente enn større lån.

Nedbetalingstid

Ifølge Utlånsforskriften som bankene retter seg etter, bør lån uten sikkerhet ikke ha lenger nedbetalingstid enn fem år. Bankene har mulighet til å fravike forskriften i et visst antall tilfeller, men det er ikke så vanlig at de gjør det her.

Skulle det vise seg at du får problemer med å opprettholde betalingsplanen, er det likevel mulig å forhandle om en forlengelse utover fem år.

Husk også at lånet blir dyrere jo lenger du betaler på det. Generelt anbefales det kortest mulig betalingstid på lån uten sikkerhet. Har man mulighet for å betale litt ekstra, bør man også betale ned på forbrukslån framfor boliglån med lavere rente.

Lånebeløp

Det er ikke satt noen offisiell beløpsgrense på lån uten sikkerhet. Føringen i Utlånsforskriften er at du ikke bør innvilges mer lån enn det som tilsvarer fem ganger årsinntekten din. Hvis denne følges, vil det naturlig nok sette begrensninger der du har boliglån, studielån og kanskje kredittkortgjeld.

Det er uansett ingen banker som tilbyr mer enn 600 000 kroner uten sikkerhet i Norge. De fleste har en øvre grense på 500 000 kroner.

Slik fungerer kredittvurderingen

Når du ikke kan stille sikkerhet for lånet, har ikke långiver annet å gå på enn de opplysningene de har om dine inntekter, gjeldssituasjon og eventuelle betalingshistorikk.

Du aksepterer å bli underlagt en slik kredittsjekk i det øyeblikk du sender søknaden. Resultatet av denne avgjør om du får lån, hvor høyt lån du får og til hvilken rente.

Det viktigste i kredittvurderingen er at du har en inntekt god nok til å betale tilbake til lånet du søker om. Det betyr at du også skal ha penger til livsopphold og faste utgifter samtidig som lånet betales. I motsatt fall vil det bli problemer.

Har du en betalingsanmerkning, vil dette komme fram under kredittsjekken. Betalingsanmerkninger diskvalifiserer din lånesøknad automatisk.

I tillegg til disse tre avgjørende faktorene; inntekt, gjeld og betalingsanmerkning, er det en del andre momenter det legges vekt på i større eller mindre grad. Det går på søkerens alder, hvor i landet man bor, og om man bytter bopel relativt ofte.

Som regel er det ikke så mye du kan gjøre med en kredittscore på kort sikt, med mindre du får en ny jobb med betydelig høyere lønn, eller arver penger.

Medsøker kan gi gunstigere kredittvurdering

Det som kan ha en gunstig effekt på kredittvurderingen er om du får en medsøker på lånet. Da kan deres økonomiske krefter slås sammen slik at långiver får større trygghet og blir mer velvillig innstilt til lånet. En felles søknad kan også være naturlig dersom det er to partnere som ønsker lån til en bil til felleshusholdningen, eller til å møblere sin nye bolig.

Vær oppmerksom på at begge låntakerne i så fall blir fullt ut ansvarlig for lånet. Du kan ikke komme på et senere tidspunkt å si at du kun ønsker å betale halvparten hvis den andre ikke oppfyller sin del av forpliktelsene.

Hva skal du bruke lånet til?

Hvis du vurderer å søke lån uten sikkerhet, må du først se om du har råd til det. Å sette opp et budsjett og dermed få en oversikt hvor mye du kan klare å betale per måned, er alltid en god idé.

Dernest bør du tenke over hvor mye bruk du har for det. Ikke alle formål er like presserende. I henhold til statistikken tar nordmenn opp lån uten sikkerhet oftest til oppussing, feriereiser og kjøp av forbruksvarer.

Oppussing

Oppussing eller utbedring av egen bolig anses som vel plasserte penger ettersom man også investerer i egen eiendom. Ofte kan man få egne oppussingslån med pant i bolig. Har man imidlertid nettopp kjøpt seg et nytt sted å bo, kan den være fullt belånt. Et lån uten sikkerhet er da en mulig løsning.

Ferie

En ferie med familien kan være tiltrengt. Har du ikke spart opp pengene i løpet av året, som er det beste, er det mulig å ta opp et forbrukslån. Da bør du helst ha en tilbakebetalingsplan som fører til at alt er oppgjort før neste gang du skal ut og reise.

Kjøp av forbruksvarer

Kjøp av forbruksvarer kan, kanskje med noen få unntak, utsettes til man har spart opp pengene som trengs. Men det er klart at i noen tilfeller kan man trenge en rimelig bruktbil for å komme seg på jobben. Det er også litt kjedelig å bo i et helt umøblert hus.

Lån uten sikkerhet som buffer

Noen ønsker å ha en buffer på konto, og tar opp et forbrukslån for å fylle denne funksjonen. Det er imidlertid lite økonomisk å betale på et rentebærende lån samtidig som man har penger på konto. Da er det bedre å ta opp et lån til dekning av uforutsette regninger i det øyeblikket behovet inntrer.

Forbrukslån som egenkapital ved kjøp av bolig

Banken vil ikke godkjenne et forbrukslån som egenkapital i forbindelse med kjøp av bolig. Oppfører du dette i en betalingsplan, vil søknaden om boliglån bli avslått.

Låne penger uten sikkerhet eller bruke kredittkort?

For den som trenger en rask kreditt er muligheten gjerne et lån uten sikkerhet eller å bruke et kredittkort. Hva er det egentlig som er best?

Kredittkort har normalt høyere rente enn et lån uten sikkerhet, og vil i de fleste tilfellene være det dårligste alternativet. Mange vil likevel dra kredittkortet ettersom de allerede har et tilgjengelig. Dette er mindre lønnsomt på sikt.

Tilfeller hvor kredittkort kan lønne seg fremfor å ta opp et lån, er der du kan klare å betale tilbake kreditten i løpet av relativt kort tid. De aller fleste kort med kredittmuligheter beregner ikke renter for kjøp av varer og tjenester før månedlig forfallsdato. Du kan dermed ha en rentefri periode på opptil 30-60 dager.

Dersom du ikke klarer å betale ned kredittkortgjeld du allerede har innen overskuelig framtid, bør du imidlertid vurdere å søke om et lån som kan innfri hele saldoen. Les også hva vi skriver om refinansiering.

Søk flere steder for å sammenligne markedet

Det er altså store forskjeller på lån uten sikkerhet, både med tanke på lånebeløp og på hvilken rente du kan bli tilbudt. Det er kredittvurderingen som gir svar på begge spørsmålene, og den kan gi forskjellige utslag hos de respektive långivere. Det er trolig at du vil få ulike rentetilbud hvis du søker flere steder. Noen ganger kan det være snakk om vesentlige forskjeller.

For å foreta en reell sammenligning bør du altså søke og bli kredittvurdert av mer enn én långiver. Det kan du gjøre ved å sende flere søknader, eller bruke en låneagent som samarbeider med flere finansieringsselskaper. Bruk av låneagent koster ikke noe ekstra, da de jobber for provisjon fra disse selskapene. Virksomheten deres er også sterkt lovregulert.

Ofte stilte spørsmål

Lån uten sikkerhet er lån hvor långiver ikke har et pant for lånet. Det kalles også gjerne forbrukslån.

Lån uten sikkerhet har høyere renter enn lån som har sikkerhet. Det er imidlertid et stort sett spenn mellom laveste og høyeste rente på usikrede lån, så det lønner seg å sjekke flere steder.

Det er ikke mulig å peke ut på forhånd hvilken långiver som vil gi deg de beste betingelsene. Kredittvurderingene kan gi ulike utslag. Det er dermed et godt tips å søke flere långivere samtidig, eller bruke en låneagent som gjør jobben for deg.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.