Lån uten sikkerhet

Det er mange banker og andre aktører som tilbyr lån uten sikkerhet i forskjellige forkledninger. Det er imidlertid svært ulike betingelser som tilbys den enkelte.

Du som søker et slikt lån bør derfor sette deg inn i de nyansene og alternativene som finnes før du setter navnet ditt under.

I denne guiden kan du lese mer om hvordan disse lånene fungerer, og hvordan du innretter deg for å få best mulig vilkår.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du unngår å betale mer enn du må. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er et lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er en type lån som ikke krever at du stiller noen eiendeler som sikkerhet for lånet. Det betyr at du ikke trenger å pantsette for eksempel bolig eller bil. I stedet vil banken kredittvurdere deg for å bestemme om du er kvalifisert for lånet, hvor mye du kan låne og til hvilken rente.

Usikrede lån gir en viss frihet siden de ikke er øremerket et konkret formål. Du står dermed fritt til å disponere pengene slik du selv ønsker.

Samtidig må du være klar over at lån uten sikkerhet har en forholdsvis høy rente. Det kommer av at långiveren bærer en større risiko når den ikke har pant i eiendelene dine.

I kategorien lån uten sikkerhet kan man inkludere kredittkortgjeld, handlekontoer og studielån. Alle disse er gjeldsposter hvor långiver ikke har pant i eiendeler. I det følgende vil jeg imidlertid fokusere på usikrede banklån hvor det følger en fastsatt plan for nedbetaling – også kjent som forbrukslån.

Vilkår på lån uten sikkerhet

Det mest sentrale hva gjelder lånevilkårene er at de alltid bestemmes med utgangspunkt i en individuell kredittvurdering av hver enkelt låntaker. Lån uten sikkerhet er med andre ord ikke et standardprodukt hvor alle kunder får eksakt den samme varen.

De viktigste komponentene her er rente, nedbetalingstid og lånebeløp. La oss se nærmere på disse.

Rentenivå

Lån uten sikkerhet markedsføres med renter fra rundt 5 % på det laveste til 25-30 % på det høyeste. Det har følgelig mye å si for lånets kostnader at du blir tilgodesett med en rente i det lavere sjiktet.

Generelt kan du forvente at desto bedre økonomien din ser ut, desto lavere rente vil bankene være villige til å tilby. Her kommer faktorer som alder, inntekt, gjeld, formue, bosituasjon og tidligere betalingshistorikk inn i bildet. Samtidig kan de forskjellige bankene vektlegge disse faktorene ulikt i vurderingen av privatøkonomien din.

Det kjedelige er altså at du ikke får vite hvilken rente du får før du har søkt og blitt kredittvurdert. Derfor har det begrenset hensikt å surfe rundt hos banker og sammenligningssider, slik en bevisst forbruker ellers gjør for å finne fram til det beste tilbudet.

Vi bemerker for øvrig at såkalte smålån, gjerne lån opptil 20 000 kroner, ofte vil ha høyere rente enn større lån.

Nedbetalingstid

Ifølge Utlånsforskriften som bankene retter seg etter, bør lån uten sikkerhet ikke ha lenger nedbetalingstid enn fem år. Bankene har mulighet til å fravike forskriften i et visst antall tilfeller, men det er ikke så vanlig at de gjør det.

Skulle det vise seg at du får problemer med å opprettholde betalingsplanen, er det likevel mulig å forhandle om en forlengelse utover fem år.

Husk også at lånet blir dyrere jo lenger du betaler på det. Generelt anbefales det kortest mulig betalingstid på lån uten sikkerhet. Har du mulighet for å betale litt ekstra, bør du også prioritere forbruksgjeld framfor studielån, boliglån og billån – disse har lavere rente og haster ikke like mye.

Lånebeløp

Det er ikke satt noen offisiell beløpsgrense på lån uten sikkerhet. Føringen i Utlånsforskriften er at du totalt ikke bør innvilges mer lån enn det som tilsvarer fem ganger årsinntekten din. Hvis denne følges, vil det naturlig nok sette begrensninger om du har boliglån, studielån og kredittkortgjeld fra før.

Det er uansett ingen banker som tilbyr mer enn 600 000 kroner uten sikkerhet i Norge. De fleste har en øvre grense på 500 000 kroner.

Slik fungerer kredittvurderingen

Når du ikke kan stille sikkerhet for lånet, har ikke långiver annet å gå på enn de opplysningene de har om dine inntekter, gjeldssituasjon og eventuelle betalingshistorikk.

Du aksepterer å bli underlagt en slik kredittsjekk i det øyeblikk du sender søknaden. Resultatet av denne avgjør om du får lån, hvor høyt lån du får og til hvilken rente.

Det viktigste i kredittvurderingen er at du har en inntekt god nok til å betale tilbake lånet du søker om. Det betyr at du også skal ha penger til livsopphold og faste utgifter samtidig som lånet betjenes. I motsatt fall vil det bli problemer.

Har du en betalingsanmerkning, vil dette komme fram under kredittsjekken. Betalingsanmerkninger diskvalifiserer dessverre lånesøknaden din automatisk.

I tillegg til disse tre avgjørende faktorene; inntekt, gjeld og betalingsanmerkning, er det en del andre momenter det legges vekt på i større eller mindre grad. Det går på søkerens alder, hvor i landet man bor, og om man bytter bopel relativt ofte.

Som regel er det ikke så mye du kan gjøre med en kredittscore på kort sikt, med mindre du får en ny jobb med betydelig høyere lønn, eller arver penger.

En medsøker kan hjelpe

Det som kan ha en gunstig effekt på kredittvurderingen er om du får en medsøker på lånet. Da kan deres økonomiske krefter slås sammen slik at banken får større trygghet og blir mer velvillig innstilt til lånet.

En felles søknad kan eksempelvis være naturlig dersom dere er to partnere som ønsker lån til en felles bil, eller til å møblere deres nye bolig.

Vær oppmerksom på at begge låntakerne i så fall blir fullt ut ansvarlig for lånet. Du kan ikke komme på et senere tidspunkt å si at du kun ønsker å betale halvparten hvis den andre ikke oppfyller sin del av forpliktelsene.

Hva skal du bruke lånet til?

Hvis du vurderer å søke lån uten sikkerhet, må du først se om du har råd til det. Å sette opp et budsjett og dermed få en oversikt over hvor mye du kan klare å betale per måned, er alltid en god idé.

Dernest bør du tenke over hvor mye du faktisk har bruk for det. Ikke alle formål er like presserende.

Oppussing

Oppussing eller utbedring av egen bolig anses som vel plasserte penger ettersom man også investerer i egen eiendom.

Ofte kan man få egne oppussingslån med pant i boligen. Har man imidlertid nettopp kjøpt seg et nytt sted å bo, kan den være fullt belånt. Et lån uten sikkerhet er da en løsning som velges av mange.

Dette er imidlertid en dyr måte å pusse opp på. Renten er høy, så ikke ta det for gitt at du får disse pengene tilbake når du selger boligen.

Ferie

En ferie kan ofte føles tiltrengt. Har du ikke spart opp pengene i løpet av året, som er det beste, er det mulig å finansiere turen med et forbrukslån.

Her bør du likevel vurdere om ferien strengt tatt er verdt de økte kostnadene. Må turen tas nå, eller kan den utsettes til pengene er spart opp?

Hvis det ikke kan vente – sørg for å ha en tilbakebetalingsplan som fører til at alt er oppgjort før neste gang du skal ut og reise igjen.

Kjøp av forbruksvarer

Kjøp av forbruksvarer bør, kanskje med noen få unntak, utsettes til man har spart opp pengene som trengs. Det kommer an på hvor nødvendig formålet er.

Tar man opp et forbrukslån for å finansiere en flunkende ny TV, Apple’s nyeste iPhone-lansering, dyre merkeklær eller møbler fra Bolia lever man strengt tatt over evne.

Ja, noen ganger trenger man en ny mobil, men kanskje kan du kjøpe brukt på Finn.no eller ta over en venn sin gamle for en rimelig penge?

Bilkjøp

Noen er avhengig av bil i hverdagen. Kjøper du en billig bil, kan det i visse tilfeller faktisk lønne seg å velge et forbrukslån framfor et billån med pant i bilen.

Det kommer av at banken krever fullkaskoforsikring for å gi lav rente på billån. Velger du derimot forbrukslån trenger du kun ansvarsforsikring, som er en langt mindre kostbar forsikring.

Særlig om du er ung og ikke har fått jobbet deg opp bonus hos forsikringsselskapene, kan en kaskoforsikring være uforholdsmessig dyr. Ta frem kalkulatoren og regn på hva som blir billigst totalt sett.

Refinansiering

Har du kredittkortgjeld og dyre smålån vil du ofte kunne spare penger på samle disse i et felles forbrukslån gjennom en refinansiering. Potensialet for å redusere de månedlige utgiftene er ofte større desto flere usikrede gjeldsposter du har.

Den aller største besparelsen får du riktignok om du har muligheten til å bake de dyre gjeldspostene inn i boliglånet.

Er du på jakt etter et lån uten sikkerhet til refinansiering, kan du lese mer om dette i en egen guide vi har laget. 

Uforutsette utgifter

Noen ganger får man uforutsette utgifter som er større enn det man klarer å gape over, eksempelvis en regning fra bilverkstedet, tannlegen eller rørleggeren.

Har du ikke muligheten til å dekke regningen ved å selge unna eiendeler, få forskudd på lønn eller låne penger av en venn kan et forbrukslån i visse tilfeller være det beste alternativet. Det er tross alt bedre å betale ned et forbrukslån over tid dersom alternativet er at kravet går til inkasso og du ender opp med en betalingsanmerkning.

Prøv riktignok å få til en rentefri nedbetalingsavtale med kreditoren først.

Å utnytte den rentefrie perioden på kredittkortet kan også være et alternativ. Mer om dette i neste avsnitt.

Låne penger uten sikkerhet eller bruke kredittkort?

For den som trenger rask kreditt er muligheten gjerne et lån uten sikkerhet eller å bruke et kredittkort. Hva er det egentlig som er best?

Kredittkort har normalt høyere rente enn et lån uten sikkerhet, og vil i de fleste tilfellene være det dårligste alternativet. Mange vil likevel dra kredittkortet ettersom de allerede har et tilgjengelig. Dette er mindre lønnsomt på sikt.

Tilfeller hvor kredittkort kan lønne seg fremfor å ta opp et lån, er der du kan klare å betale tilbake kreditten i løpet av relativt kort tid. De aller fleste kort med kredittmuligheter beregner ikke renter for kjøp av varer og tjenester før månedlig forfallsdato. Du kan dermed ha en rentefri periode på opptil 30-60 dager.

Dersom du ikke klarer å betale ned kredittkortgjeld du allerede har innen overskuelig framtid, bør du vurdere å søke om et refinansieringslån som kan innfri hele saldoen. Les også hva vi skriver om refinansiering av kredittkort.

Søk flere steder for å sammenligne markedet

Det er altså store forskjeller på lån uten sikkerhet, både med tanke på lånebeløp og på hvilken rente du kan bli tilbudt. Det er kredittvurderingen som gir svar på begge spørsmålene, og den kan gi forskjellige utslag hos de respektive långivere.

Sannsynligvis vil du få ulike rentetilbud hvis du søker flere steder. Noen ganger kan det være snakk om vesentlige forskjeller. For å foreta en reell sammenligning bør du altså søke og bli kredittvurdert av mer enn én långiver. Det kan du gjøre ved å sende individuelle søknader, eller bruke en låneformidler som samarbeider med flere banker og innhenter tilbud på vegne av deg.

Bruk av låneformidlere koster ikke noe ekstra for deg som kunde –  de jobber for provisjon fra bankene. Det kan altså være en grei måte å sammenligne markedet på.

Ofte stilte spørsmål

Bankene som tilbyr lån uten sikkerhet har ofte en øvre grense på 500 000 – 600 000 kroner. Hvor mye du får låne beror imidlertid på en kredittvurdering av deg, der långiver ser på hvilken betjeningsevne du har. Du kan uansett ikke låne mer enn 5 ganger din brutto årsinntekt totalt.

Det er ikke mulig å peke ut på forhånd hvilken långiver som vil gi deg de beste betingelsene. Kredittvurderingene kan gi ulike utslag. Det er dermed et godt tips å søke hos flere banker samtidig, eller bruke en låneformidler som gjør jobben for deg.

Kravene varierer fra bank til bank, men for å søke forbrukslån må du generelt:

  • Være minst 18 år (en del långivere har aldersgrense på 20, 23 eller 25 år)
  • Ha en registrert liknet inntekt, ofte over et gitt minstekrav
  • Ikke ha betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker

Lån uten kredittsjekk er per i dag ikke mulig i Norge. Alle banker er lovpålagt å utføre en kredittsjekk før de innvilger et eventuelt lån.

Du kan ikke låne penger uten sikkerhet hvis du har en aktiv betalingsanmerkning. Betalingsanmerkningen blir imidlertid slettet og forsvinner fra ditt «økonomiske rulleblad» når du innfrir kravet i sin helhet.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.