Blancolån

Et blancolån kan du bruke til det formålet du selv ønsker. Det kreves ikke sikkerhet og er eksakt den samme typen lån som går under betegnelsen forbrukslån. Dette er hva du behøver å vite hvis du ønsker å søke om et slikt lån.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du finner frem til blancolånet med lavest rente. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er blancolån?

Blancolån er det samme som forbrukslån. Ordet «blanco» brukes mest i Sverige, men det forekommer at norske långivere også bruker det.

Det viser til at du ikke behøver å oppgi informasjon om hva lånet skal brukes til, slik tilfellet er med boliglån og andre lån med sikkerhet.

Blancolån skiller seg også på andre måter fra pantesikrede lån. Det gjelder på felter som lånebeløp, nedbetalingstid og fastsettelse av rente. La oss se nærmere på disse forskjellene.

Lånebeløp

Det er den enkelte bank som setter grense for hvor høye lån de maksimalt kan gi. Denne grensen ligger ofte på 500 000 – 600 000 kroner.

Noen långivere spesialiserer seg på smålån. Da snakker vi gjerne om lån under 100 000 kroner.

Hvor høyt lån du kan få avhenger selvfølgelig også av din økonomi. Vi kommer nærmere tilbake til dette under kredittvurdering.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden for vanlige blancolån er høyst fem år. Det er bestemt av myndighetene i utlånsforskriften. Det er den som er bankvesenets bibel i denne sammenhengen.

Denne bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at banken kan gi betalingsutsettelse hvis du skulle få problemer med betalingen.

Banken vil som regel sette kortere betalingstid enn fem år dersom det er snakk om et lite beløp (smålån).

Rente på blancolån

La meg være direkte her: Renten på blancolån er høy – vesentlig høyere enn det som er tilfellet med blant annet boliglån og studielån. Dette henger sammen med den manglende sikkerheten for lånet.

På den annen side er den lavere enn løpende rente på kredittkort. Av disse to kredittformene vil det altså være blancolån som er å foretrekke dersom betalingen strekkes ut over en lengre tidsperiode.

Det er imidlertid ikke så lett å gjengi noe generelt rentenivå. Låneformidleren Lendo som samarbeider med flere långivere, angir en variasjon fra 4,9 til 23,99 % nominell rente. Medianen ligger omkring 11 %.

Renten på ditt lån vil bli fastsatt individuelt – etter at du har søkt og blitt kredittvurdert.

Krav for å søke blancolån

Det er den enkelte bank som bestemmer kriteriene for å gi blancolån. De er imidlertid ganske samstemte på de fleste områder.

For det første får du ikke låne penger uten sikkerhet med betalingsanmerkning. Betalingsanmerkninger er et hinder for de aller fleste typer kreditt, med unntak av omstartslån med sikkerhet i bolig.

Du må videre være 18 år for å ta opp kreditt etter norsk lov. Når det dreier seg om usikrede lån vil mange banker sette en høyere aldersgrense. Det vanlige er 23 eller 25 år.

I og med at banken ikke har sikkerhet, er det også viktig at du har fast bostedadresse i Norge. De fleste steder uttrykkes dette i et krav om du har vært registrert som bosatt her de tre siste årene.

Sist men ikke minst må du ha betjeningsevne, altså en tilstrekkelig inntekt som lar deg betjene lånet fra måned til måned.

Slik fungerer kredittvurderingen

Bankens analyse av din økonomi er avgjørende for om du får blancolån, hvor mye du kan låne og hvilken rente du får. Et godt resultat gir høyere lån og lavere rente.

Denne analysen kalles kredittvurdering. Den baserer seg på det du oppgir i søknaden, og opplysninger som innhentes fra blant annet Skatteetaten, kredittopplysningsselskaper og gjeldsregistre.

Inntektsnivået og gjeldsbelastningen er de viktigste komponentene i kredittvurderingen. Faktorer som utdanning, sivilstatus, alder og forsørgerbyrde kan også spille en rolle. Hvor mye vekt banken legger på de ulike variablene når de kalkulerer lånebeløp og rentesats, er ikke offentlig. Generelt kan vi si at høy inntekt og lav gjeld er inngangsporten til et godt resultat.

Søknad og sammenligning

Det er enkelt å søke blancolån de fleste steder. Du søker på nett. Ettersom de fleste opplysninger kan sjekkes digitalt, er det bare lønnsslippen og siste skattemelding du behøver å laste opp.

I og med at det er så store variasjoner i renter, bør man alltid innhente tilbud fra flere långivere. Jeg minner om at renten som oppgis på långivers nettside er veiledende, og at du må få et konkret tilbud før du ser renten du faktisk får på det omsøkte lånet.

For å lette prosessen ved å sende mange søknader, kan du benytte en låneformidler. Låneformidlere er selvstendige selskaper som kan innhente tilbud på lån fra flere långivere, basert på én søknad fra deg. Tjenesten er kostnadsfri og uforpliktende. Låneformidlerne tjener penger på provisjon fra bankene, som er den samme uansett hvilket lån du velger.

Noen råd til deg som vurderer blancolån

Blancolån er relativt dyr gjeld å sitte med, selv om du har sammenlignet flere lånetilbud og valgt det beste. Det er svært mange norske husholdninger som sliter etter å ha tatt opp unødvendig mye forbruksgjeld.

Du bør derfor kun søke om forbrukslån når du virkelig føler du har behov for det. Hvis du har muligheten til å låne opp på boligen, be om forskudd på lønn eller selge unna eiendeler på Finn.no bør du vurdere slike alternativer først.

Deretter er anbefalingen at du betaler ned dyr gjeld så fort som mulig. Selv om du har muligheten til å strekke betalingen til fem år, bør den være så kort som mulig for å redusere rentekostnadene.

Det samme gjelder hvis du får ekstra penger til disposisjon. Noen gjør den feilen å bruke dem til nedbetaling på boliglånet framfor blancolån eller annen forbruksgjeld. Betaling av dyr gjeld er som regel den beste investeringen du kan gjøre som privatperson.

Til slutt: Får du problemer med betalingen så ta kontakt med långiver så fort som mulig. Kanskje kan du få en løsning som gjør at du kan klare det. Refinansiering kan i enkelte tilfeller gi deg bedre betingelser.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.