Refinansiering uten sikkerhet

Synes du at du har for mange smålån, kredittkort og andre ting du betaler ned på, er det på tide å vurdere et refinansieringslån. Refinansiering uten sikkerhet er det aktuelle alternativet for deg som ikke har bolig eller annen fast eiendom som kan settes i pant.

I denne guiden tar jeg sikte på å vise hvorfor og hvordan du kan refinansiere gjeld uten sikkerhet, forhåpentligvis med et godt utbytte.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du sparer mest mulig på refinansieringen. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er refinansiering uten sikkerhet?

Refinansiering uten sikkerhet innebærer at du ikke stiller pant i bolig eller annen fast eiendom for refinansieringslånet. I praksis foregår det slik at du tar opp et nytt forbrukslån tilsvarende størrelsen på gjelden du ønsker å refinansiere. Du bruker deretter det nye forbrukslånet til å innfri de gamle gjeldspostene dine.

For at refinansieringen skal være lønnsom må du naturligvis finne et lån med bedre lånevilkår enn det du hadde fra før.

Refinansiering uten sikkerhet gir høyere rente enn det du ville fått ved å bake inn forbruksgjelden i et boliglån. Der det er mulig anbefaler jeg derfor å undersøke denne muligheten først.

Prosessen er imidlertid enklere når du slipper å taksere boligen før søknaden eller å undertegne nye pantedokumenter. Du vil også, selv med høyere rente enn på boliglån, kunne oppnå store besparelser på å refinansiere gjeld uten sikkerhet.

Hvilken gjeld bør jeg refinansiere uten sikkerhet?

I første omgang snakker vi om dyr gjeld, altså poster som har høyere rente enn det du kan få på refinansieringslånet. Det utelukker selvfølgelig boliglån og studielån.

Smålån, kredittkortgjeld, handlekontoer og kjøp på avbetaling er derimot kjent for høye renter. Du vil så godt som alltid tjene på å samle de i et større refinansieringslån uten sikkerhet.

Fakturagjeld du har kommet på etterskudd med kan det også være fordelaktig å ta med. Selv om det i utgangspunktet kun beregnes forsinkelsesrente på disse, kan det være risiko for inkasso hvis du ikke klarer å innfri kravene i tide.

For restskatt beregnes det også forsinkelsesrente. Ulempen med skattegjeld er at den fort går til tvangsinndrivelse. Det kan igjen skape betalingsproblemer med annen gjeld du betaler på. Av den grunn bør den med i refinansieringen, med mindre du kan dekke den opp utenom.

Et annet tilfelle hvor du kan vurdere å refinansiere uten sikkerhet er hvis du har tatt opp et forbrukslån med unødvendig høy rente. Kanskje var du i et hastverk da du tok det opp og glemte å sammenligne markedet? Da kan du potensielt spare penger på å flytte det over til en annen bank.

Fordeler med å refinansiere

Refinansiering kan potensielt virke til det gode for din personlige økonomi på flere måter:

  • Lavere rente
  • Færre gebyrer ved å samle flere gjeldsposter
  • Lavere gjeldsutgifter per måned
  • Bedre oversikt over økonomien

Lavere rente

Under de rette omstendighetene kan bankene være villige til å innvilge lavere rente på et større lån enn hva de ville gjort på et smålån. Bankene får en slags stordriftsfordel her, ettersom de uansett tjener mer på de store lånene.

Løpende rente på kredittkort er dessuten betraktelig høyere enn på forbrukslån. En normal effektiv rente på kredittkort kan ligge på rundt 25 %, mens den for et gjennomsnittlig forbrukslån befinner seg rundt 12 %. Skylder du penger på flere kredittkort, kan følgelig besparingspotensialet på refinansiering uten sikkerhet være enormt.

Færre gebyrer

De fleste långivere opererer med termingebyr og fakturagebyr hver gang du betaler. Da kan det bli en femtilapp her og en femtilapp der, som til sammen utgjør flere hundre kroner. Får du samlet gjelden i et refinansieringslån uten sikkerhet, slipper du unna med kun ett slikt gebyr.

Jeg nevner også risikoen for purregebyrer og inkassokostnader hvis du kommer på etterskudd med noen av betalingene dine.

Lavere månedlige utgifter

Lavere rente og færre gebyrer bidrar selvfølgelig til at du også får lavere utgifter til betjening av gjeld. Du kan i tillegg redusere den månedlige betalingen ytterligere ved å øke løpetiden på lånet. Når det gjelder refinansiering uten sikkerhet, kan nedbetalingstiden strekkes til opptil 15 år.

Lang løpetid bør du imidlertid kun velge hvis det er nødvendig for at du skal kunne overholde betalingen. Lånets totale kostnader blir høyere jo lengre tid du bruker på å nedbetale det.

Bedre oversikt

Har du mange regninger som skal betales hver måned, og alle forfaller på forskjellige dager? Er du aldri sikker på om det er penger igjen på kontoen når regningene skal betales? Det er i disse tilfellene en refinansiering virkelig tjener sin hensikt.

Å forenkle økonomien ved å redusere antallet gjeldsposter som skal betales hver måned fra ni eller ti til kun én, gir sjelefred. Mange av de som får betalingsproblemer får det ikke alltid fordi de ikke har penger til å betale med, men fordi de har mistet oversikten.

Søknader om lån uten sikkerhet behandles annerledes når formålet er refinansiering

Utlånsforskriften setter en del rammer for finansieringsinstitusjonene som tilbyr forbrukslån, som derimot ikke kommer til anvendelse hvis du søker om et refinansieringslån. Det gjør at det er lavere terskel for å gi lån uten sikkerhet når det skal brukes til dette formålet.

Helt konkret gjelder følgende bestemmelser i forskriften:

  • Betjeningsevne: Ved innvilgelse av vanlige forbrukslån skal det legges til grunn at økonomien din tåler en renteoppgang på 3% (stresstest). Dette gjelder ikke ved refinansiering.
  • Belåningsgrad: For refinansieringslån er det ingen grense at gjelden din overskrider fem ganger brutto årsinntekt.
  • Nedbetalingstid: Vanlige forbrukslån må nedbetales i løpet av høyst 5 år. Denne begrensningen gjelder ikke for refinansiering.

Siden refinansiering ikke øker den totale gjelden din, vil du i tillegg komme bedre ut av bankenes kredittvurdering.

Det vil derfor være en fordel for deg å oppgi at lånet skal brukes til refinansiering når du søker. Det er som regel en avkrysningsboks for dette i søknadsskjemaene.

Få oversikt over gjelden din før du søker

Det vesentlige når du søker om refinansiering uten sikkerhet er å ha en så grundig oversikt over gjelden som mulig. Hvis du ikke har det fra før, må du innhente den.

Når det gjelder forbrukslån og kredittkortgjeld skal det finnes oppdaterte oversikter i Gjeldsregisteret. Du logger deg inn med BankID for å hente ut denne – kostnadsfritt.

Hvis det skulle være andre krav du ikke finner saldo på i nettbanker eller nylig tilsendte fakturaer, må du kontakte kreditor for å få en oppdatering. Profesjonelle selskaper vil normalt respondere umiddelbart på en slik henvendelse, per telefon eller på e-post.

Banken som refinansierer vil ha en fullstendig oversikt over all gjeld, også den du ikke ønsker å refinansiere. Alt av boliglån, billån, studielån må derfor også med. Disse tallene finner du i skattemeldingen din, men da sist oppdatert 31.12 i fjor. Mye kan ha skjedd siden den gang.

Hvem kan gi refinansiering uten sikkerhet?

De fleste banker som gir vanlige forbrukslån tilbyr også lån uten sikkerhet til refinansiering.

Bemerk at det er en individuell kredittvurdering av alle søkere for slike lån. For å få en god rente er det viktig å komme godt ut av denne. Alle bankene vil legge de samme opplysningene til grunn, men kan ofte komme til forskjellige resultater.

Slik sammenligner du refinansiering uten sikkerhet

Det er stor konkurranse om lånekundene i dagens marked. Det gjelder også for de som søker om refinansiering uten sikkerhet. I og med at renten fastsettes individuelt for hver låntaker i den enkelte banken, kan det være mye å hente på å sammenligne flere tilbud.

Du kan sende individuelle lånesøknader til flere banker, eller du kan innhente flere tilbud på samme henvendelse via en låneformidler.

Bruk en låneformidler for å finne beste refinansiering uten sikkerhet

Låneformidlere, også kjent som låneagenter og finansagenter, er et mellomledd mellom deg og bankene.

Tjenesten fungerer som en slags anbudstjeneste: Du fyller ut lånesøknaden på nettsiden til låneagenten, så blir søknaden din sendt videre til bankene de samarbeider med (ofte 15-25 forskjellige). Deretter må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet på refinansiering uten sikkerhet. Når du mottar tilbudene i retur kan du veie de opp mot hverandre og slå til på det beste.

Verdt å vite er at disse tjenestene er gratis og uforpliktende for deg som låntaker. Låneagentene får riktignok en provisjon fra den banken du eventuelt velger å refinansiere gjelden din hos, men uten at denne provisjonen belastes ditt lån.

Utbetaling av refinansieringslånet

Får du innvilget et refinansieringslån uten sikkerhet, vil du normalt kunne signere lånet enkelt med BankID.

Ved refinansiering betaler banken du har valgt ned den gamle gjelden din direkte. Du slipper altså å gjøre dette selv. En annen fordel er at banken vil sikre at alle kravene gjøres opp fullstendig, slik at det ikke dukker opp restkrav på renter eller ubetalte gebyrer i ettertid.

Noen velger riktignok å søke om et litt større beløp enn eksisterende gjeldsposter, eksempelvis hvis man trenger penger til et nødvendig kjøp eller vet at en dyr verkstedregning er rett rundt hjørnet. Dette restbeløpet blir i så fall overført til kontoen din.

Tilpasninger av økonomien i etterkant

Der refinansieringen skjer med det primære formål å rydde opp i økonomien, er det viktig å kunne opprettholde dette i etterkant. Det betyr i første omgang å ikke ta opp ny forbruksgjeld. Kredittkort som var med i refinansieringen kan sies opp.

Dernest bør refinansieringslånet betales ned så fort som mulig. Selv om du har tjent på refinansieringen, er lån uten sikkerhet regnet som relativt kostbart. Har du ekstra penger til overs, bør dette derfor gå til nedbetaling av lånet.

Ofte stilte spørsmål

Du skaffer en oversikt over all gjelden din, og søker om refinansiering uten sikkerhet. Dersom du får innvilget refinansieringslånet, vil banken normalt bistå med utbetalingen av kravene. Dernest har du kun ett lån å forholde deg til.

Det kan være vanskelig å få refinansiering hvis du har betalingsanmerkninger, inkasso eller manglende betjeningsevne. Samtidig vil du komme bedre ut av kredittvurderingen når formålet er refinansiering, i motsetning til et låneopptak som øker gjeldsbyrden din.

Ved en refinansiering tar banken ofte ansvar for å innfri gamle krav – kredittkortgjeld inkludert. Men selve kredittkortene blir ikke nødvendigvis automatisk sperret av den grunn. Ønsker du å sperre kredittkortene dine kan du kontakte kredittkortselskapet og be om at dette blir gjort.

Du vil dessverre ikke kunne få tatt opp et lån uten sikkerhet hvis du har betalingsanmerkning, selv om formålet er refinansiering. I slike tilfeller bør du prøve å få en ordning med kreditorene på den gjelden du allerede har.

Det kommer an på om du kan få et refinansieringslån uten sikkerhet med bedre betingelser enn det forbrukslånet du allerede har. Du undersøker dette ved å sende søknader til flere potensielle långivere. Det er gratis og uforpliktende å søke, så det skader ikke å prøve.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.