Beste forbrukslån

Leter du etter det beste forbrukslånet? Søket vil nok ikke gi deg klare svar ettersom det alltid er individuelle faktorer som avgjør om banken vil gi deg sin beste rente på forbrukslån eller ikke. Det finnes med andre ord ikke et spesifikt forbrukslån som alltid er «best i test» for alle og enhver.

I denne guiden vil jeg veilede deg i hvordan du finner beste lån uten sikkerhet ut fra ditt reelle utgangspunkt.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du finner frem til det beste forbrukslånet. Vi anbefaler å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hvilket forbrukslån er best?

Den viktigste parameteren på forbrukslån er uten tvil renten. Her er det store forskjeller ute og går. Vi kan si jo lavere rente, desto bedre er forbrukslånet for deg.

Et problem du vil støte på er at du først får opplyst rente du vil på forbrukslånet ditt etter at du har søkt og banken har vurdert din økonomiske situasjon.

Det betyr i hovedsak at du bør høre flest mulig steder før du kanskje finner det beste forbrukslånet.

Det er alt dette vi skal gå i dybden på i det følgende, og forhåpentligvis gi deg en oppskrift på hvordan du går fram.

Det beste forbrukslånet er lånet med lavest effektiv rente

Prisen på et forbrukslån er det du betaler i renter og gebyrer, samlet uttrykt som effektiv rente. Både vanlig nominell rente, gebyrer og effektiv rente skal opplyses av långiver. I jakten på det beste forbrukslånet er det imidlertid effektiv rente du skal se på, da dette forteller deg lånets reelle kostnad.

De vanlige gebyrene som inngår i effektiv rente er etableringsgebyret du må betale ved innvilgelsen av lånet, og et månedlig termingebyr du skal betale ved hver innbetaling. Betingede gebyrkostnader ved purringer, utsendelse av papirfakturaer, endringer i lånebetingelsene eller eventuelle inkassoomkostninger er ikke med i regnestykket.

En annen måte å se prisen på lånet på er «lånets totale kostnader». Disse kostnadene fremkommer av betalingsplanen som vedlegges et lånetilbud, og viser hva du må betale samlet i renter og gebyrer gjennom hele lånetiden.

Merk at betalingstiden også er med på å påvirke lånets totale kostnader og dermed effektiv rente. Jo lenger tid du bruker på å betale, desto dyrere blir det. Oppgitt effektiv rente blir riktignok lavere ved at etableringsgebyret pulveriseres, men rentebetjening over lengre tid vil gjøre det adskillig dyrere. Det er altså ingen grunn til å velge lengre løpetid enn absolutt nødvendig.

Hvorfor best i test ikke fungerer på lån uten sikkerhet

Forbrukslån er ikke som et vaffeljern eller et annet teknisk produkt med hundrevis av komponenter. Det er ikke mye som skiller dem fra hverandre med unntak av renten. Den kan til gjengjeld variere stort.

Det har imidlertid lite for seg å sette opp en «lån uten sikkerhet – best i test» på dette grunnlaget ettersom renten settes individuelt for hver låntaker. Som en konsekvens av at forbrukslån gis uten pant i eiendeler, er det utelukkende lånsøkernes betjeningsevne som ligger til grunn for vurderingen. Det gjelder ikke bare for om du får lån eller ikke, men er også bestemmende for hvilken rente du i så fall blir tilbudt.

Det du finner i sammenlignende oversikter over beste forbrukslån er gjerne enten den laveste renten selskapet kan tilby, eller gjennomsnittsrenten de gir sine kunder. Ingen av disse kan sies å være særlig veiledende for deg når du søker om lån. Er gjennomsnittsrenten lav, kan det godt være fordi de er mer restriktive med hvem de gir lån.

Det du kan se på utover rente er hvor høyt lån de maksimalt kan gi, løpetid eller fleksibilitet i form av avdragsfrie eller betalingsfrie måneder. Avdragsfrihet eller betalingsfrihet øker imidlertid lånets totale kostnader.

Søk hos flest mulig banker

For et lån uten sikkerhet med den beste renten kommer du derfor ikke unna å henvende deg til hver enkelt långiver for å høre hva de kan tilby deg. Det betyr at du må sende en søknad til dem slik at de kan kredittvurdere deg. Har du en plettfri privatøkonomi får du den beste renten på forbrukslånet ditt. Er du derimot helt på grensen til å få innvilget et lån, vil den være mye høyere.

Det er ikke til å stikke under en stol at disse vurderingene kan få forskjellig utslag hos de forskjellige låneinstitusjonene. Av den grunn bør du søke flest mulig steder for å få et best mulig tilbud.

Det kan være litt arbeid, men det kan stort sett gjøres på nett og det er i hovedsak den samme informasjonen alle låneinstitusjoner spør etter.

Spar tid og penger ved å bruke en låneformidler

Det er mulig å benytte seg av en låneformidler (også kalt låneagent eller finansagent) for å spre søknaden sin til flest mulig banker og finansieringsinstitusjoner. Noen av de mest brukte låneformidlerne i Norge er Lendo, Axo Finans og Uno Finans. Disse samarbeider med over 20 potensielle långivere som kan sende deg lånetilbud.

Låneformidlerbransjen er strengt regulert av Finanstilsynet, og det er gratis og uforpliktende for lånsøkere å benytte seg av låneformidlere. Formidlerne har riktignok en interesse i at du tar opp lån gjennom dem ettersom de får provisjon, men det er likegyldig for dem hvilket tilbud du velger.

Du sender altså lånesøknaden din til formidleren, og får svar fra en rekke banker i retur. Det er helt opp til deg å velge den du mener kan gi deg det beste forbrukslånet – eller ingen av dem.

Refinansiering til beste forbrukslån

Har du et dyrt forbrukslån i dag, er det ingenting i veien for å bytte det ut med et annet. Det er mange som tilbyr forbrukslån, og det kan godt hende du kan få bedre betingelser et annet sted. Når du tar opp lån for å innfri gjeld du har, kalles det refinansiering.

Du bør oppgi at du søker om lån til refinansiering i søknaden, ettersom det da behandles lempeligere. Dette er fordi en refinansiering ikke øker gjeldsbyrden din.

Ellers søker du på samme måte som du gjør for å finne frem til det beste forbrukslånet – ved å innhente flest mulig tilbud.

Får du et tilbud som er vesentlig bedre enn det lånet du har i dag, er det bare å bytte. Men husk å regne inn etableringsgebyret for det nye lånet før du bestemmer deg.

Om forbrukslån og andre lånetyper

Før du søker rundt etter beste forbrukslån, er det greit å orientere seg litt om hvilke andre låneprodukter som finnes, og hvordan de stiller seg i forhold til forbrukslån.

Motsetningen til forbrukslån er lån med sikkerhet. Da snakker vi oftest om lån med pant i fast eiendom, og i første omgang boliglån. Disse lånene har betydelig lavere rente, og er normalt mer fordelaktig enn lån uten sikkerhet.

Har du muligheten, bør du søke om å øke boliglånet i stedet for å søke forbrukslån. Dette vil være det beste alternativet av de to når det kommer til rentenivået.

Billån er også lån med sikkerhet, men da med pant i kjøretøyet du kjøper. Disse har som gjerne lavere rente enn forbrukslån. Men det vil samtidig være et krav om full kaskoforsikring for å få et billån, og da kan det for noen falle rimeligere å ta opp et forbrukslån til kjøp av bil og velge en billigere forsikring.

Endelig er det mulig å bruke et kredittkort i stedet for å søke om forbrukslån. Løpende gjeld på kredittkort har dog høyere rente enn forbrukslån og mangler en fast betalingsplan. Bruk av kredittkort kan forsvares økonomisk så framt bruken nedbetales fullt ut hver måned. I motsatt fall blir det dyrt.

Ofte stilte spørsmål

Det beste lånet uten sikkerhet er det med best rente. Ofte må du søke flere steder før du finner långiveren som vil deg dette. Du kan forenkle søknadsprosessen ved å benytte deg av en låneformidler som Lendo, Axo Finans eller Uno Finans. Hos disse behøver du kun fylle ut én søknad, så må bankene konkurrere om å gi deg det beste forbrukslånet.

Gjennomsnittsrenten på forbrukslån ligger på i overkant av 13 %, per april 2023. Har du en god og ordnet økonomi er det imidlertid mulig å få et vesentlig bedre tilbud. I motsatt fall må du regne med en høyere rente.

Låneformidlerne bistår først og fremst med å få søknaden din behandlet i flere banker. Det gjør at du kan få flere tilbud å velge mellom, og til slutt kan du plukke ut det beste forbrukslånet blant alternativene. De har imidlertid ingen innflytelse på bankenes vurdering.

Du bør ikke ta opp forbrukslån dersom du ser at du kan få problemer med å betale det tilbake. Hvis du har mulighet til å få lån med sikkerhet i bolig, bør du generelt benytte deg av dette i stedet for forbrukslån.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.