Refinansiering med betalingsanmerkning

Refinansiering med betalingsanmerkning er en utfordring, men det er ikke umulig. Dersom du kan stille sikkerhet og har betjeningsevne, er det banker som kan hjelpe deg. En slik refinansiering går ofte under navnet omstartslån.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva betalingsanmerkninger gjør for kredittverdigheten din, og hvilke muligheter det er for refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning.

Hva er problemet med å refinansiere med betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger oppstår normalt ved at du ikke betaler en fordring til forfall, og kreditor har gått til rettslige skritt for å inndrive kravet. Slike skritt kan være innsending av forliksklage, begjæring om utleggsforretning eller begjæring om tvangssalg.

Anmerkningen blir altså ikke notert ved det første inkassovarselet. Du har frister utover dette før kreditor eller inkassoselskapet går til tvangsinndrivelse.

Det har på den annen side ingen betydning hvor stort kravet er. Det kan like gjerne være en ubetalt regning på ei bok fra Bokklubben som et boliglån på flere millioner kroner.

Betalingsanmerkninger blir notert hos egne kredittopplysningsselskaper, hvor den kan lagres i inntil fire år eller til du gjør opp kravet.

Dersom du søker om lån når du har betalingsanmerkning – om det er til refinansiering eller noe annet – vil långiver alltid sjekke hos et kredittopplysningsselskap. Der vil det komme frem at du har en anmerkning.

Betalingsanmerkningen vil i en vanlig kredittvurdering føre til et direkte avslag. Det hjelper ikke at du ellers kan vise til en solid økonomi. Anmerkningen anses som en klar indikasjon på at du ikke betaler gjelden din.

Muligheter for refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkningen må med andre ord bort før du kan anses som kredittverdig igjen. Det kan være vanskelig hvis du ikke har pengene til å betale og ingen kan hjelpe deg med det.

Refinansiering av gjeld er et godt verktøy for løsning av betalingsproblemer. Dessverre er betalingsanmerkningen også et hinder her.

Du får ikke refinansiering uten sikkerhet med betalingsanmerkning. Til det er tilliten til din betalingsvilje for svekket.

Et refinansieringslån med sikkerhet i bolig vil kunne trygge långiver i en langt større grad. Innfrir du ikke etter planen, kan banken kreve tvangssalg av panteobjektet. Til tross for dette har de vanlige privatbankene en streng praksis med å avslå også refinansiering med sikkerhet dersom du har betalingsanmerkning.

Dette har åpnet et marked for nisjebanker, og et nytt låneprodukt som kalles omstartslån. Det er dette som utgjør muligheten din for refinansiering med betalingsanmerkning.

Omstartslån med betalingsanmerkning

Omstartslånene er lån spesielt rettet mot personer med økonomiske problemer. Det gjør dem egnet for refinansiering av problemgjeld, som har gått til inkasso eller har påført betalingsanmerkninger.

Det er to grunnvilkår for å få refinansiering med betalingsanmerkning gjennom et såkalt omstartslån:

  1. Du må kunne stille sikkerhet
  2. Du må ha betjeningsevne

Selv om du har sikkerhet som kan innløses, kan ikke banken spekulere i dette ved å gi deg et lån det er tydelig at du ikke har penger til å betale. I henhold til låneforskriften har den plikt til å vurdere din betjeningsevne.

Et viktig moment hva gjelder sikkerheten, er at boligen ikke kan være belånt med mer enn 85 % av dagens markedsverdi. Eier du for eksempel en bolig til verdi av 3 millioner, kan boliglånet maksimalt være 2,55 millioner. Er lånet ditt i dag på 2 millioner, har du da 550.000 kroner i «ledig pant» som kan brukes til en eventuell refinansiering.

Banker som tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning kalles gjerne restruktureringsbanker eller nisjebanker.

For øyeblikket omfatter dette følgende långivere:

Forskjellen på omstartslån og vanlige boliglån

«Vanlige» boliglån er lånene med de laveste rentene. Du kan imidlertid ikke regne med å få den samme renten på et omstartslån, som tross alt refinansierer misligholdt gjeld.

Selv om sikkerheten kanskje er god vil bankene som tilbyr disse lånene ta litt ekstra for å overta «problemkunder». Renten vil bestemmes individuelt for hvert enkelt lån, men alltid ligge noen prosentpoeng over boliglånsrenta. På den annen side skal den i de fleste tilfeller være lavere enn for et forbrukslån på det samme beløpet.

1. eller 2. prioritetspant?

Det bringer oss til det neste dilemmaet.

Mange har allerede et boliglån som det ikke er problemer med, og det ikke er noe ønske om å refinansiere. Det gunstigste er da å tilby omstartslånet 2. prioritetspant i boligen, slik at boliglånet løper som tidligere. Du beholder da den samme, lave renten på boliglånet ditt, mens du betaler en noe høyere rente på delen som brukes til å refinansiere problemgjelden.

Du kan også oppleve at restruktureringsbanken ikke tilbyr refinansiering med betalingsanmerkning på 2 prioritet. Det kan være tilfellet hvis du har fått en betalingsanmerkning på boliglånet ditt eller hvis risikoen anses å være for høy. Da er det en full refinansiering med omstartslån som kan være det eneste alternativet.

Å erstatte hele boliglånet med et omstartslån vil ikke nødvendigvis lønne seg. Betaler du eksempelvis 16 % årlig rente på et forbrukslån på 100.000 kroner, er dette langt rimeligere enn å betale 8 % på et boliglån på 2 millioner. Samtidig er alle situasjoner forskjellige. Her må du ta frem kalkulatoren og regne på hva som vil lønne seg i ditt tilfelle.

Hvordan finne beste refinansiering med betalingsanmerkning

Det er stadig flere banker som lar deg refinansiere med betalingsanmerkning. Vurderingen av søknadene og tilbudene foregår i høyeste grad individuelt, så her kan det være potensielt mye å hente på å forhøre seg flere steder.

Det er mulig å bruke låneagenter til denne jobben. Låneagentene tar ikke betalt av lånsøker, men vil få provisjon av banken dersom du tar opp et lån gjennom dem. Det er en betingelse at provisjonen er den samme uansett hvilken bank du velger, slik at de ikke skal ha noen interesse av å påvirke din beslutning.

Eksempler på låneagenter som jobber med omstartslån er Okida og Norsk Refinansiering.

Disse firmaene vil også kunne gi rådgivning dersom du har spørsmål i forbindelse med refinansieringen.

Refinansiering med omstartslån – en ny start?

Når du refinansierer gjeld med betalingsanmerkning, vil anmerkningen bli slettet ettersom kravet er gjort opp. Økonomien din vil dermed i prinsippet være friskmeldt.

Da skulle man tro at man sporenstreks kan gå tilbake til den gamle banken sin, og refinansiere tilbake til vanlig boliglånsrente. I praksis har det vist seg ikke å være så enkelt. Bankene har ikke vist interesse i ta tilbake problemkundene sine med en gang.

Man kan selvfølgelig gå til en annen bank og prøve, men omstartslånene har likevel vist seg å være vanskelige å refinansiere. Det må derfor påregnes å måtte betjene omstartlånet til gjeldende betingelser iallfall en viss tid. Banken vil gjerne se bevis på at du klarer å betjene gjeld over tid, uten at du misligholder betalingsforpliktelsene dine igjen.

Ofte stilte spørsmål

Følgende banker gir lån til refinansiering med sikkerhet i bolig til tross for betalingsanmerkninger: Nordax, Kraft Bank, Bank 2, Bluestep, MyBank, Instabank, Svea, Balansebank, Resurs og BN Bank.

Man kan refinansiere inkasso gjennom omstartslån med pant i bolig. Dette krever at du kan stille ledig sikkerhet i bolig.

Betalingsanmerkninger er i praksis en svartelisting for nye søknader om lån eller annen kreditt. Det innebærer blant annet at du vil få avslag på en «ordinær» søknad om refinansiering.

En betalingsanmerkning kan være registrert i inntil fire år, eller til kravet er gjort opp. De fleste kreditorer vil imidlertid fornye kravet etter fire år, og det er derfor usannsynlig at betalingsanmerkningen forsvinner av seg selv.

Det er for tiden ingen banker i Norge som tilbyr refinansiering uten sikkerhet med betalingsanmerkning.

Dersom situasjonen er kritisk, bør du søke profesjonell hjelp til å løse gjeldssituasjonen din. Kommunene har gratis gjeldsrådgivertjeneste.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.