Billigste forbrukslån

På jakt etter billigste forbrukslån? Lån uten sikkerhet er forholdsvis dyrt sammenlignet med lån med pant i bolig eller andre eiendeler. Samtidig er forskjellene på ulike forbrukslån store.

Når du først er henvist til å ta opp et slikt lån, er det derfor essensielt at du finner frem til det billigste alternativet. I denne guiden viser jeg deg hvordan du går frem for å gjøre nettopp det.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du finner frem til det billigste forbrukslånet. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er det billigste forbrukslånet?

Det billigste forbrukslånet er alternativet med lavest effektiv rente, gitt at tilbudene du setter opp mot hverandre har samme lånebeløp og nedbetalingstid. Hvis ikke blir grunnlaget for sammenligningen feil.

Effektiv rente får du ved å regne inn lånets gebyrer i tillegg til årlig nominell rente slik at alle kostnader kommer med i prisen. Det dreier seg om et etableringsgebyr ved innvilgelsen av lånet og et månedlig termingebyr.

Effektiv rente på lån og andre kreditter skal alltid presenteres i markedsføringen og i individuelle lånetilbud – du behøver ikke gjøre utregningen selv.

Hvilken bank har så det billigste forbrukslånet? Det kjedelige svaret er at du på forhånd ikke kan vite hvilken bank som vil tilby deg den laveste renten. Årsaken er at renten settes individuelt.

La oss se nærmere på dette.

Renten settes individuelt

Hvis du går inn på en nettside hvor det tilbys forbrukslån eller smålån, er det ikke én rente som gjelder. Det oppgis et spekter hvor det kan gå fra eksempelvis 7 prosent på det laveste og opp til over 20 prosent på sitt høyeste.

Når det er snakk om lån uten pant i eiendeler, vil nemlig bankens risikovurdering kun fokusere på lånsøkerens økonomi. Du betyr igjen at du først får et rentetilbud etter at banken har hatt mulighet til å vurdere en søknad fra deg.

Er alt på skinner, vil du altså ha muligheten til å få et rimelig forbrukslån i den lavere enden av renteskalaen. I motsatt tilfelle vil det være vanskelig å få et billig forbrukslån.

Viktige punkter i bankens kredittvurdering er årlig inntekt, hvor mye gjeld du har fra før, forsørgerbyrde og din betalingshistorikk. Det siste vil banken kunne se av tidligere kundeforhold i samme bank eller om det er registrert en betalingsanmerkning på deg.

Du sammenligne flere långivere for å finne frem til det billigste forbrukslånet

Som vi har sett kan det være store forskjeller på renten du kan få på forbrukslån. Samtidig er det stadig flere aktører, både de vanlige bankene og de mer spesialiserte forbrukslånsbankene, som kan gi slike lån. Det er med andre ord en stor konkurranse der ute. Det kan du utnytte til din fordel.

Selv om alle bruker samme vurderingskriterier, som inntektens størrelse og eksisterende gjeldsbyrde, kan de komme til ganske forskjellige resultater når det kommer til fastsettelse av renten.

Det innebærer at du bør sende inn flere søknader for å få flest mulig tilbud du kan sammenligne. Det er ikke uvanlig at det spriker ganske mye mellom dyreste og billigste forbrukslån. Du bør altså ta deg tiden til å søke hos flere långivere – sannsynligvis er det bryet verdt.

Husk hva jeg skrev over når det gjelder sammenligning av lån: Se på effektiv rente, og pass på at det er snakk om samme lånebeløp og samme nedbetalingstid.

Bruk av låneagenter

For å innhente flest mulig lånetilbud for sammenligning, er det mulig å bruke en låneagent, også kalt finansagent eller låneformidler.

Det er etterhvert blitt flere slike låneagenter, som Lendo eller andre, som vier seg til å innhente lånetilbud på vegne av lånsøkere.

Fordelen for lånsøkere som benytter seg av tjenesten er at de kun behøver å skrive én søknad, som deretter videreformidles til et større antall banker de samarbeider med. Hver bank kommer med sitt tilbud (eventuelt avslag) uavhengig av de andre, men med bevisstheten om at det er flere om beinet om å gi deg lån. Det fungerer altså litt som en anbudstjeneste, hvor bankene konkurrerer om å gi deg sitt billigste forbrukslån. 

Låneagentene har også ansatte rådgivere som kan veilede deg om søknadsprosessen, dine muligheter og hvordan du skal vurdere långivers tilbakemeldinger.

Låneagentenes virksomhet er strengt regulert av Finanstilsynet, og det skal være helt kostnadsfritt og uforpliktende å bruke dem. De finansieres gjennom provisjon fra bankene for de lånene som de ender opp med å formidle.

Hva kan jeg selv gjøre for å få et billig forbrukslån?

Inntekt og gjeld er det kanskje ikke så mye å gjøre med på kort sikt, men det er spesielt to grep som kan gi et stort positivt utslag på kredittscoren. Det er å skaffe en medsøker eller si opp kredittkort du ikke trenger.

I tillegg kan du selv gjøre forbrukslånet billigere ved å være bevisst på løpetiden.

Søk med en medlåntaker

Dersom det er to stykker som begge har inntekter, kan det forbedre kredittvurderingen for lånesøknaden betydelig. Det resulterer igjen i et billigere forbrukslån.

At banken har to personer å forholde seg til gir den en betydelig større trygghet, ettersom det er dobbelt så mange som kan betale. Dersom den ene misligholder, kan man fortsatt kreve betaling fra den andre.

Det er også naturlig å være to som søker der begge har interesse av det. Samboere og ektefeller kan for eksempel søke om lån til møbler, oppussing av bolig eller en ekstra bil til husholdningen.

Si opp kredittkort

Kredittkort fungerer som rammelån. Det vil si at den kredittgrensen du har på kredittkortene dine regnes som gjeld, selv om du ikke har brukt kortet i det hele tatt.

Kredittkort som ikke er i bruk bør derfor sies opp eller kredittrammen må reduseres før du søker om lån. Du vil da bli stående med mindre offisiell gjeld, og dermed komme vesentlig bedre ut av bankens vurdering.

Hold nedbetalingstiden kort for å få billigst mulig forbrukslån

Desto lenger tid du bruker på å kvitte deg med lånet, desto dyrere blir de totale lånekostnadene. En del av jobben for å få det billigste forbrukslånet er altså at du holder løpetiden så kort som mulig.

En annen rettesnor hva gjelder nedbetaling av gjeld er å prioritere den dyreste typen først. Har du penger til overs bør de gå til å betale ned på forbruksgjelden, før du tar fatt på et eventuelt billån, boliglån eller studielån.

Med refinansiering kan du gjøre et eksisterende forbrukslån billigere

Har du et dyrt forbrukslån fra før, kan det være fornuftig å sjekke om det er mulig å bytte det ut med et billigere. Dette kalles refinansiering.

Fremgangsmåten er den samme. Du sjekker tilbud fra flere långivere, og velger ut det rimeligste.

En søknad om refinansiering vil også kunne behandles lempeligere, ettersom det nye lånet ikke øker totalgjelden din.

Det er også mulig å samle flere kostbare gjeldsposter i ett og samme refinansieringslån. Utenom forbrukslån og smålån, er kredittkortgjeld ganske dyrt å betale på.

Har du ledig sikkerhet i bolig, kan du også prøve å bake forbrukslånet inn i boliglånet. Da får du enda lavere rente enn om du refinansierer uten sikkerhet.

Ofte stilte spørsmål

Gjennomsnittsrenten på forbrukslån i Norge ligger på rundt 13-14 %. Det som er lavere enn dette må kunne betegnes som god rente. Samtidig kommer det an på kredittverdigheten til låntakeren. En rente på for eksempel 11 % kan være rimelig for noen, men dyrt for andre.

Forbrukslån er generelt en del dyrere enn lån med sikkerhet, som boliglån og billån. Det er på den andre siden billigere enn kredittkortgjeld.

Her må du vurdere din egen situasjon og hvor stort behov du har for lånet. Forbrukslån i seg selv er ikke å regne som billig, og kommer med høyere rente enn lån hvor banken har pant i eiendeler. Dersom du ikke anser låneopptaket som strengt nødvendig, vil jeg fraråde det.

Siden renten settes individuelt på lån uten sikkerhet (eksempelvis forbrukslån og smålån), er det ikke mulig å peke bestemt på noen långivere som billigere enn andre. Vi anbefaler derfor at du søker flere steder, eventuelt gjennom en låneagent, for finne billigste forbrukslån.

Smålån er jevnt over dyrere enn forbrukslån på større beløp. Det er imidlertid store prisforskjeller på hva som blir tilbudt søkere ut fra hvilken kredittscore de har. Et bestemt smålån kan sies å være billig, men da relativt til andre lån i samme kategori.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.