Samle smålån

Har du flere smålån vil du kunne spare en del penger på å samle dem i ett og samme lån. Å samle smålån kan gi en umiddelbar effekt i form av lavere rente, mindre å betale hver måned og ikke minst en bedre oversikt. En konsekvens av dette er igjen at du kan bli gjeldfri raskere.

I denne guiden tar jeg sikte på å fortelle deg det du trenger å vite om å samle dyre smålån, og hvordan du går fram for å spare mest mulig på dette.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du sparer mest mulig på å samle dine smålån. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hvorfor samle smålån

Å ta opp et smålån, altså et lån på et mindre beløp, kan være hensiktsmessig noen ganger. Det kan være et nødvendig formål som må finansieres. Noen kan imidlertid fristes til å ta opp lån de ikke trenger ettersom det uansett ikke er snakk om så store beløp.

I begge tilfeller kan det oppstå en situasjon hvor man sitter og betaler på flere smålån samtidig. Det er uheldig av flere grunner.

Ikke bare blir det kronglete med flere fakturaer som forfaller til ulike tider hver måned. Smålån har høyere effektiv rente enn større lån, og du må betale gebyrer for hver enkelt betaling.

Har du to eller flere smålån bør du derfor vurdere muligheten for å samle dem. Du kan gjerne regne litt på det og sammenligne alternativer for å se hvor mye det er mulig å spare på å samle smålån. Jeg kommer også tilbake til dette med noen eksempler lenger ned.

Annen type gjeld du kan vurdere å samle

Når du først vurderer å samle smålån, bør du også ta en gjennomgang av andre ting du betaler på.

Her tenker vi spesielt på kredittkortgjeld. Har du en saldo på kredittkortet, løper det vesentlig høyere rente på denne enn på vanlige lån. Det samme gjelder vanligvis handlekontoer og kjøp på avbetaling. Du vil derfor kunne tjene på å samle slike gjeldsposter sammen med smålånene dine.

Generelt bør du prøve å samle alt som kan kategoriseres som forbruksgjeld. Med dette mener vi gjeld du har pådratt deg som ikke har pant i en spesifikk eiendel, og følgelig har høy rente.

Endelig kan det være fakturaer du har problemer med inneværende måned, som en enorm strømregning du helst vil dele opp eller ei husleie du er på etterskudd med. Du kan riktignok prøve å få til en betalingsløsning med kreditorene først. Ring dem og hør om du kan dele opp betalingen uten dyre forsinkelsesgebyrer.

Hva innebærer refinansiering?

Når du samler smålån er dette en form for refinansiering. I praksis foregår det slik at du tar opp et nytt lån, et refinansieringslån, som tilsvarer summen av de utestående smålånene du ønsker å samle. Deretter bruker du refinansieringslånet til å innfri disse gjeldspostene.

Det er i hovedsak to typer refinansieringlån: Det er de med sikkerhet i bolig eller annen fast eiendom, og det er de uten sikkerhet. Den vesentligste forskjellen er at lån med sikkerhet har betydelig lavere rente, og derfor normalt vil være det beste alternativet.

Det er imidlertid også noen andre vesensforskjeller på de to lånetypene som det er grunn til å se nærmere på.

Samle smålån med pant i bolig

For det første kan smålån samles ved å bake de inn i det boliglånet du har. I de fleste tilfeller vil dette være den rimeligste løsningen.

Maksimal opplåning av en bolig tilsvarer 85 % av markedsverdien. Du skal dermed ha nedbetalt en del av boliglånet eller fått verdistigning før det er rom for å refinansiere andre lån. Långiver vil be om en verdivurdering av boligen for å se hvor mye ledig verdi det er.

Undersøk først med din nåværende bank. Selv om det finnes ledig verdi i boligen, er det ikke sikkert at de vil la deg bake inn forbruksgjelden din. Banken vil blant annet se på din betjeningsevne og hva smålånene har blitt brukt på.

Får du nei hos banken din, er det mulig å forhøre seg med konkurrerende sparebanker.

Det behøver for øvrig ikke være din egen bolig det tas sikkerhet i. Dersom noen i familien eller andre har en bolig de kan stille som pant for et lån til deg, er dette en mulighet. De vil imidlertid ansvarliggjøres hvis du av ulike grunner ikke er i stand til å betjene lånet.

Nytt boliglån med 2. prioritetspant

Et annet alternativ for å samle smålån er å beholde boliglånet ditt, og søke om et nytt boliglån hos en annen bank tilsvarende beløpet du ønsker å refinansiere. Det nye lånet legger seg dermed på en prioritet etter ditt ordinære boliglån, og kalles derfor et 2. prioritetslån.

Banken som gir deg dette lånet kommer i andre rekke dersom boligen må selges. Følgelig vil renten på denne delen være høyere enn på ditt eksisterende boliglån. I tillegg kommer utgifter til etablering av nytt lån og tegning av nytt pant. Det kan likevel være et rimeligere alternativ enn refinansiering uten sikkerhet.

Slike type lån er normalt ikke en del av satsingsområdet til «vanlige» sparebanker. Det kan være du må gå til restruktureringsbanker som Bluestep, Instabank eller Kraft Bank – som i større grad har valgt å spesialisere seg på dette området.

Samle smålån med startlån fra kommunen

Husbanken og kommunenes låneordning startlån er fortrinnsvis til for å hjelpe vanskeligstilte med å skaffe seg egen bolig. Det kan imidlertid også brukes til å samle smålån dersom husstanden er i ferd med å miste boligen på grunn av kreditorpågang.

Startlån søkes i kommunen der du bor. De ulike kommunene kan ha ulik praksis når det kommer til refinansiering, og det varierer også stort hvor mye lånemidler de har til disposisjon.

Det kan likevel noen ganger være verdt å prøve en søknad – i verste fall får du et nei.

Samle smålån i et forbrukslån

Dersom du ikke har muligheten til å samle smålån med pant i bolig, kan det fortsatt være mye å hente på refinansiere gjeldspostene i et større, rimeligere forbrukslån. Dette kalles refinansiering uten sikkerhet.

Refinansiering uten sikkerhet kan også være godt alternativ dersom du kun fikk bakt inn deler av forbruksgjelden i boliglånet. Den resterende delen kan du da prøve å refinansiere i et forbrukslån med bedre lånevilkår enn de du har i dag.

Verdt å vite er at lån uten sikkerhet som skal brukes til refinansiering adskiller seg fra andre forbrukslån. Når hensikten er å samle smålån kan det gis lengre nedbetalingstid (høyst 5 år for vanlige forbrukslån). Det er heller ikke er noen formelle grenser for maksbeløp. Du skylder ikke mer penger totalt etter at du har samlet smålånene, og det er et moment som taler til din fordel i bankens kredittvurdering.

Forskjellen i rente mellom et nytt forbrukslån og smålånene dine vil ikke være så stor som ved et pantesikret lån, men det kan fortsatt være en del å hente. Dessuten vil du få færre gebyrer og utgiftsposter å forholde deg til.

Slik finner du forbrukslånet med lavest rente

Når det gjelder renten på forbrukslån fastsettes denne nesten alltid med utgangspunkt i en individuell kredittvurdering. Det vil si at hver bank setter en egen rente på hvert lån den innvilger, basert på økonomien til låntaker. Desto bedre økonomien din ser ut, desto lavere rente vil du få.

Det betyr igjen at du kan få forskjellige rentetilbud dersom du søker flere steder. Når du først samler smålån er det selvfølgelig viktig å finne den banken som gir det beste tilbudet.

Henvendelser til flere banker gir dermed det beste resultatet. Bemerk at for å sammenligne tilbudene du får på et likt grunnlag, bør det være samme lånebeløp og nedbetalingstid som legges til grunn i alle lånetilbudene. Lånet med lavest effektiv rente vil da gi deg de største besparelsene.

Noen bruker en låneformidler for å innhente flest mulig tilbud på den samme søknaden. Disse formidlerne samarbeider med flere banker som alle vurderer hvilke betingelser de kan gi på ditt lån.

Så mye kan du spare

I dette eksemplet har vi simulert en samling av tre smålån fra tre selskaper som satser spesielt på denne typen kreditter: Ellos Finans, Thorn Finans og Santander.

Alle tall er hentet fra selskapets egne lånekalkulatorer og de forutsetninger de selv har lagt for sine egne utlån. Det gjelder også nominell og effektiv rente som legges til grunn. Nedbetalingstiden er satt til tre år for alle.

Deretter viser vi hva et større forbrukslån betalt over samme tidsrom vil koste. Rentesatsene er hentet fra lånekalkulatoren på DNBs hjemmeside.

Långiver Beløp Nom. rente Eff. rente Kost/mnd Kost totalt
Ellos 20.000 kr 28,44 % 32,51 % 840 kr 10.224 kr
Thorn 25.000 kr 19,80 % 27,93 % 992 kr 10.720 kr
Santander 30.000 kr 16,20 % 22,35 % 1.152 kr 11.465 kr
Totalt, smålån 75.000 kr 2.984 kr 32.409 kr
Nytt lån 75.000 kr 12,5 % 14,86 % 2.561 kr 17.196 kr
Besparelse 423 kr 15.213 kr

Renten på forbrukslånet er forhåndssatt til 12,5 % i DNBs kalkulator. Medianrenten på denne typen lån er 12,9 % i henhold til Gjeldsregisterets tall for februar 2023. Denne renten settes uansett individuelt, og kan derfor være både høyere og lavere for ditt refinansieringslån.

Uansett er tallenes tale klar. Total lånekostnad for de 3 smålånene blir 32 409 kroner, mens total lånekostnad når du samler disse i ett og samme forbrukslån blir 17 196 kroner. Differansen på dette, som også vil være besparelsen du får på refinansieringen, er på hele 15 213 kroner.

Du vil videre betale mindre på gjelden hver måned. Det månedlige beløpet kan reduseres ytterligere ved lengre betalingstid, men da økes altså også totalkostnaden.

Dette er et eksempel på å samle smålån uten sikkerhet. Har du muligheten til å bake smålånene inn i boliglånet vil besparelsen være enda større.

Samle smålån med betalingsanmerkning

Det største behovet for en ordning med sine gjeldsforpliktelser kommer gjerne når man har fått inkasso eller betalingsanmerkning på smålånene sine.

Vær oppmerksom på at en betalingsanmerkning ikke kommer ved første inkassovarsel, men etter at kreditor har innledet rettslige skritt for å innkreve lånet, typisk ved å sende en begjæring om utleggsforretning til namsmannen.

Har du først fått notert en betalingsanmerkning, vil de fleste porter for ny kreditt være stengt. Det gjelder også for et refinansieringslån.

Døren kan likevel stå på gløtt for et såkalt omstartslån som du kan bruke til å samle smålån eller annen gjeld. Det forutsetter riktignok at du har en bolig du kan stille som sikkerhet.

Omstartslånene som tilbys av banker som har spesialisert seg på refinansiering av misligholdt gjeld, har en vesentlig høyere rente enn boliglån. Det kan likevel være en løsning for å komme ut av en vanskelig betalingsløsning, og på sikt kan det også friskmelde økonomien din.

Er heller ikke omstartslån en mulighet, gjenstår det å forhandle med kreditorene på egen hånd. Du kan også be om gratis gjeldsrådgivning i kommunen for å få hjelp til dette. Enkelte kommuner kan samtidig gi deg startlån til refinansiering, dersom familien er i ferd med å miste boligen på grunn av økonomiske problemer.

Verdt å vite når du samler smålån

Å samle smålån behøver altså ikke være noen stor og komplisert sak. Og det kan, som vi har sett, definitivt være lønnsomt å gjøre det.

Det er likevel et par mekanismer du bør kjenne til for å få best mulig resultat av refinansieringen, nemlig nedbetalingstiden og forholdet mellom nominell og effektiv rente.

Kortest mulig nedbetalingstid på samlelånet er best

Selv med lavere rente kan du risikere å måtte betale mer på samlelånet ditt hvis du strekker nedbetalingen ut i tid, enn det som opprinnelig var forutsatt på smålånene.

Tydeligst viser det seg dersom du samler smålånene, som normalt har kort løpetid, inn i et boliglån med 25 års løpetid.

La oss ta utgangspunkt i det samme beløpet vi regnet på tidligere, 75 000 kroner, men at du nå baker dette inn i boliglånet. Vi setter den nominelle renten til 4 %. For enkelhets skyld ser vi bort fra termingebyret (som du betaler fra før). Vi forutsetter videre at banken tar et gebyr på 750 kroner for å gjøre endringer på lånet, samt et tinglysningsgebyr på 200 kroner.

Lånet vil ha en totalkostnad på 5 727 kroner dersom det betales over 3 år. Dersom samme beløpet skulle betales på 25 år, vil denne kostnaden øke til hele ​​45 271 kroner. Det er altså mer enn du må betale på smålån med høyere rente og kort nedbetalingstid.

Dersom du baker smålånene inn i et boliglån med lang nedbetalingstid, bør du altså øke innbetalingene. Helst bør du betale det samme i avdrag hver måned som du gjorde før refinansieringen, for å tjene mest mulig på det. Alternativt bør du betale så mye du klarer.

En generell rettesnor når det kommer til nedbetaling av gjeld – uavhengig om du refinansierer eller ikke – er dessuten å prioritere nedbetaling av den dyreste gjelden først.

Forskjellen på nominell og effektiv rente

For alle lånetilbud skal det oppgis både nominell og effektiv rente. Forskjellen på disse to er det viktig å kjenne til.

Nominell rente er den årlige avkastningen banken får på lånet sitt, fastsatt i en prosentsats. Banken tar imidlertid en del gebyrer, som etableringsgebyr og termingebyr, som du også må betale.

I effektiv rente er disse kostnadene iberegnet. Følgelig er det effektiv rente som forteller deg lånets reelle kostnad.

Når du søker om et lån for å samle smålånene dine, er det altså effektiv rente du bør se på for å måle ulike tilbud opp mot hverandre. Det er også viktig at lånebeløp og nedbetalingstid er den samme på alle lånene for at sammenligningen skal skje på samme grunnlag. Endringer i disse variablene vil nemlig påvirke den effektive renten.

Lykke til med å samle dine smålån.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.