Refinansiering av forbrukslån

Refinansiering kan gi deg bedre betingelser på gjeld du allerede har. Spesielt på forbrukslån og forbruksgjeld kan det være mye å tjene på en vellykket refinansiering.

Fordelene du kan dra nytte av er lavere rentenivå og færre gebyrer, som alene eller kombinert med lengre nedbetalingstid gir deg lavere utgifter fra måned til måned. Om du har flere dyre gjeldsposter i dag vil du dessuten få bedre oversikt over økonomien ved å samle disse i ett og samme lån.

Denne guiden tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å gjennomføre en vellykket refinansiering av forbrukslån.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du sparer mest mulig på refinansieringen. Vi anbefaler å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva vil det si å refinansiere forbrukslån?

Refinansiering av forbrukslån vil si at du tar opp et nytt, rimeligere lån som deretter brukes til å nedbetale eksisterende forbruksgjeld. Resultatet er altså at du har den samme mengden gjeld fra før. Når du samler dyre gjeldsposter i et lån med lavere rente og færre gebyrer blir det imidlertid enklere å betjene gjelden, slik at du raskere kan bli gjeldfri.

Refinansiering vil ofte være et smart grep for økonomien din, enten det er snakk om ett eller flere forbrukslån som ligger for hånd.

Du kan refinansiere forbruksgjeld enten ved å bake det inn i boliglånet eller i et lån uten sikkerhet med bedre vilkår enn du har fra før. Dette belyser vi nærmere lengre ned i artikkelen.

Hva er egentlig forbruksgjeld?

Når du først skal refinansiere forbrukslån er det viktig å få med alle typer usikret gjeld du har utestående.

Et rent forbrukslån defineres ofte som et lån uten sikkerhet med en fastsatt nedbetalingsplan. En bredere definisjon er at forbrukslån er en type gjeld som pådras ved kjøp av varer eller tjenester til personlig forbruk, og som ikke har pant i en spesifikk eiendel. Dette inkluderer kredittkortgjeld, kjøp på avbetaling, handlekontoer og lignende.

Det viktigste fellestrekket med forbrukslån er at det generelt er dyr gjeld, og at det i mange tilfeller er fornuftig å prøve å refinansiere den.

Har du en utestående inkassosak eller en større regning du ikke klarer å betale i tide, kan også disse inngå i refinansieringen.

Fordeler med å refinansiere forbruksgjeld

Refinansiering av forbrukslån har flere fordeler. I hvilken grad du kan dra nytte av disse beror på hvordan du velger å refinansiere, samt din økonomiske situasjon. Du bør uansett sammenligne vilkårene på refinansieringslånet du kan få med gjeldspostene du har fra før.

Bedre oversikt

Har du flere lån og kredittkort du betaler på, kan det for det første bli uoversiktlig. Dersom disse postene forfaller til ulike tider i måneden, kan det være vanskelig å planlegge frem til neste lønningsdag. Ikke bare er det mye å holde styr på – mister du oversikten er det fort gjort å pådra seg en betalingsanmerkning.

Ved å refinansiere forbrukslånene får du samlet de ulike gjeldspostene i ett og samme lån. Dette forenkler økonomien.

Lavere rente

Refinansiering av forbrukslån vil i mange tilfeller gi lavere rente. Besparelsen blir størst om du får bakt forbrukslånene inn i et eksisterende boliglån. Da får du boliglånsrente på det som tidligere var dyr forbruksgjeld.

Har du ikke mulighet til å stille bolig som sikkerhet, kan det fortsatt være mulig å redusere renten betraktelig ved å finne et nytt, rimeligere forbrukslån.

Renten på kredittkortgjeld, handlekontoer, kjøp på avbetaling og såkalte smålån er nemlig normalt høyere enn det du ville fått på et refinansieringslån uten sikkerhet. Desto flere gjeldsposter du har, desto større er potensialet for å få renten redusert.

Når det er sagt kan det også lønne seg å refinansiere lån uten sikkerhet, selv om du bare har ett forbrukslån fra før. Det kan være tilfellet hvis du ikke sammenlignet markedet ved låneopptak og valgte et dyrere lån enn nødvendig. Et annet scenario er om økonomien din har forbedret seg betydelig siden den gang. Bankene setter nemlig renten på forbrukslån individuelt, basert på hvordan de betrakter økonomien til søkeren.

Færre gebyrer

Har du flere forbrukslån betaler du «dobbelt opp» i gebyrer – det er rett og slett penger ut vinduet. Når du slår sammen flere gjeldsposter i ett og samme lån, kvitter du deg automatisk med de unødvendige gebyrene.

Økt nedbetalingstid

Når du refinansierer forbrukslån har du muligheten til å få lengre nedbetalingstid på det nye lånet, og dermed mindre å betale per måned. Økt løpetid gjør derimot lånet dyrere totalt sett. Jeg utdyper dette lenger ned.

Refinansiere forbrukslån inn i boliglånet

Den billigste refinansieringen av forbrukslån får du ved å bake det inn i boliglånet.

Dette er muligheten du har dersom du eier en bolig, og den ikke er fullt belånt. Du behøver for øvrig ikke å eie boligen selv. Kanskje foreldrene dine eller kjæresten din ønsker å hjelpe deg ved å være kausjonist ved å stille boligen sin som sikkerhet.

Med «fullt belånt» sikter vi til at boliglånet dekker 85 % av boligens verdi. Er det mindre enn dette, er det muligheter for opplåning – altså at du kan bake forbruksgjelden inn i boliglånet.

Det betyr at du trenger en aktualisert verdivurdering av boligen din. Det skaffer du med en e-takst fra en lokal eiendomsmegler. Trekk fra det som står igjen på boliglånet, og du ser om det er rom for å bake forbruksgjelden inn i boliglånet.

Normalt skjer det ved at du tar kontakt med banken der du har boliglånet ditt, og søker om en opplåning der.

Det er også mulig å kontakte en annen bank, og høre om de har et bedre tilbud. Forbrukerrådet anbefaler generelt bankkunder om å benytte seg av konkurransen i boliglånsmarkedet.

Kommunene har for øvrig også mulighet til å refinansiere forbruksgjeld gjennom et såkalte startlån, men fortrinnsvis i de tilfeller det er en husstand som er i fare for å miste boligen sin dersom de ikke gjør det.

Lån med 2. prioritetspant

Har du ledig verdi i boligen, men får nei til opplåning, kan du undersøke muligheten for et nytt boliglån med 2. prioritetspant i en annen bank.

Det er kommet stadig flere nisjebanker til markedet som tilbyr refinansiering av forbrukslån med 2. prioritetspant i boligen – altså at de legger seg på sikkerheten bak boliglånet.

Tilsvarer boliglånet i dag eksempelvis 60 % av boligens markedsverdi, er det altså mulig å gi et nytt pantelån tilsvarende de resterende 25 %.

Et 2. prioritetslån i en slik nisjebank vil ha høyere rente enn et ordinært boliglån, men det vil antakelig fortsatt ha en god margin på renten på forbruksgjelden. Vær samtidig oppmerksom på at det ofte er relativt høye etableringsgebyr på slike lån.

Refinansiere forbrukslån uten sikkerhet

Som nevnt kan det være mye å spare også på å refinansiere forbrukslån uten sikkerhet. Et lån uten sikkerhet som skal brukes til refinansiering vil dessuten ha en lempeligere kredittvurdering enn et «vanlig» forbrukslån. Det kommer av at refinansieringen ikke øker den totale gjeldsbyrden din.

Refinansiering uten sikkerhet kan også være aktuelt dersom du fikk lånt opp på boligen, men ikke tilstrekkelig til å bake inn hele forbruksgjelden. Du kan da undersøke om det er mulig å erstatte den resterende delen med et rimeligere forbrukslån.

For å få mest tilbake på refinansieringen er det viktig å finne fram til det rimeligste alternativet. Det er etter hvert blitt mange aktører som tilbyr slike lån, fra vanlige sparebanker til rene forbrukslånsbanker.

Renten settes individuelt

Utfordringen er at renten på hvert lån settes individuelt etter at banken har kredittvurdert deg. Du må dermed søke før du får opplyst hvilken rente de vil gi.

Det betyr at du bør søke flere steder for å ha en sjanse til å sammenligne, og deretter velge det beste tilbudet.

Noen benytter seg av låneformidlere til dette, også kalt låneagenter. Fordelen med det er at den ene søknaden formidles til 15-20 banker som de samarbeider med, og at du vil kunne få et tilsvarende antall svar tilbake.

Bruk av låneformidlere kan være en grei måte å sammenligne markedet på. Du søker gratis og uforpliktende, og lånet koster deg ikke noe ekstra sammenlignet med om du søker hos bankene direkte.

Vær oppmerksom på nedbetalingstiden

Når du refinansierer har du muligheten til å forlenge nedbetalingstiden og derigjennom betale mindre per måned.

Ved å refinansiere forbrukslån inn i boliglånet, kan det gjerne strekkes ut over 20-30 år. Lån uten sikkerhet kan gis for opptil 15 år når det skal brukes til refinansiering.

Mindre gjeldskostnader hver måned vil selvfølgelig innebære at du får mer penger til rådighet. Men det har en ulempe: En forlengelse av nedbetalingstiden kan øke lånets totale kostnader – selv om renten er betydelig lavere enn det du hadde tidligere.

Et eksempel: Du har et forbrukslån på 50 000 kroner du skal betale ned i løpet av to år med en rente på 12 %. Dette lånet baker du inn i boliglånet ditt med 3 % rente og får det strakt utover lånets løpetid på 25 år. For forbrukslån er det normalt med et termingebyr på rundt 50 kroner. Vi beregner ikke noe ekstra gebyr på boliglånet.

Konsekvens: Forbrukslånet med 12 % rente og kort løpetid vil ha en totalkostnad på 7 689 kroner. Når du baker det samme beløpet inn i boliglån med 3 % rente over 25 år blir kostnaden totalt 21 122 kroner. Det vil si nesten det tredobbelte.

Det beste økonomisk sett er å fortsette å betale de samme avdragene som før refinansieringen. Men det kommer selvsagt an på hva du har evne til. Refinansierer du forbruksgjeld med det formål å primært betale mindre per måned, må du akseptere at det blir dyrere alt i alt.

En annen rettesnor når det kommer til nedbetaling av gjeld er å prioritere de dyreste gjeldspostene dine først. Har du noen ekstra kroner til overs en måned – bruk de til å betale ned på forbrukslånet framfor studielånet.

Refinansiering av forbruksgjeld med betalingsanmerkning

Refinansiering av forbrukslån er et spesielt godt tiltak når du ser at du begynner å få problemer med betalingene dine. Lar du det gå så langt som at den sendes til inkasso og du får betalingsanmerkninger, blir det vanskeligere.

En betalingsanmerkning noteres vanligvis etter at en av kreditorene har gått til rettslige skritt for å inndrive gjelden. Anmerkningen kommer fram ved en kredittsjekk og generelt føre til avslag på nye lånesøknader hos vanlige sparebanker.

Hvis du har fått betalingsanmerkning bør du derfor prøve å innfri det aktuelle kravet før du søker om å refinansiere forbruksgjelden. Har du ikke nok midler til å innfri kravet og bli kvitt betalingsanmerkningen, kan du undersøke mulighetene for et startlån eller omstartslån.

Startlån

Ikke alle er klar over at kommunene får lånemidler fra Husbanken for å hjelpe vanskeligstilte husstander med å skaffe seg bolig. Det kalles Startlån. Startlån kan imidlertid også brukes til å refinansiere forbrukslån dersom man står i fare for å miste boligen.

Her kan nok nåløyet for hvem som får lån være litt trangt. Det er heller ikke alle kommuner som har så mye Startlån-midler til disposisjon.

Det kan likevel være et forsøk verdt. Begynn med en henvendelse til kommunen på epost eller telefon, og hør litt hvordan det ligger an.

Omstartslån

Dersom heller ikke det går, kan det være mulig å få til en refinansiering i form av et omstartslån. Omstartslån gis av enkelte banker som har spesialisert seg på å refinansiere misligholdt gjeld. De kan vurdere din søknad selv om du har inkassosaker eller betalingsanmerkninger, men krever riktignok pant i fast eiendom. Eksempler på slike banker er Kraft Bank, Bluestep og Bank2.

Verdt å vite er at omstartslån har høyere rente enn et vanlig boliglån. Det du får tilbake er at betalingsanmerkningen slettes. Tanken er at du etter hvert skal få friskmeldt økonomien din, slik at du senere kan gå over til et ordinært boliglån igjen. Det kan likevel være at din faste bankforbindelse vil la det gå litt tid før de er villig til å ta deg tilbake.

Har du tilstrekkelig ledig sikkerhet, samt unngått å få betalingsanmerkning på selve boliglånet, kan det være at restruktureringsbankene er villige til å gi deg et refinansieringslån med 2. prioritetspant. Du bevarer da ditt ordinære boliglån, som forklart tidligere.

I motsatt tilfelle er det ikke sikkert disse bankene vil hjelpe deg med mindre de får overta hele boliglånet. Dette er dyrt, men kanskje mindre dyrt enn den situasjonen du befinner deg i fra før.

Ofte stilte spørsmål

Ja, det er mulig å refinansiere forbrukslån ved å søke om et nytt lån, fortrinnsvis med bedre betingelser enn det du har på lånet i dag. Med et nytt, rimeligere lån i hånd kan du innfri den gamle forbruksgjelden.

Du kan bli kvitt dyr forbruksgjeld ved å betale den ned eller bake den inn i et boliglån. Refinansiering kan være et godt verktøy for å kunne nedbetale gjelden raskere.

Bolig og annen fast eiendom kan maksimalt lånes opp til 85 % av markedsverdi. Du må derfor først taksere eiendommen før du kan se hvor mye som er disponibelt for opplåning.

Du kan få avslag på en søknad om refinansieringslån dersom du ikke anses å ha betjeningsevne eller tilstrekkelig sikkerhet. I slike tilfeller må du betjene forbruksgjelden etter avtale eller prøve å forhandle med dine kreditorer. Kommunen har også et tilbud om gratis gjeldsrådgivning.

Det er ingen grenser for hvor mange ganger du kan refinansiere forbrukslån. Så lenge du finner det lønnsomt, og det er banker som aksepterer det, kan du altså refinansiere så ofte du vil.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.