Billigste refinansiering

Refinansiering er noe du gjør for å få bedre betingelser på lånene dine. Når du først setter i gang er det viktig å få så billig refinansiering som mulig. Det kan nemlig være store forskjeller på hvor mye du kan spare.

Her får du en oversikt over de forskjellige måtene du kan refinansiere på, og en oppskrift på hvordan du går frem for å tjene maksimalt på det.

Alle typer lån kan refinansieres. I denne guiden fokuserer jeg imidlertid på refinansiering av dyr forbruksgjeld, eksempelvis smålån, kredittkortgjeld og handlekontoer.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du sparer mest mulig på refinansieringen. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg den billigste refinansieringen.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er den billigste refinansieringen?

Med refinansiering tenker vi i korthet på at du tar opp et lån du ønsker å betale ut eksisterende gjeld med. Refinansieringslånet kan være med eller uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet kan du søke dersom du kan stille pant i fast eiendom, normalt egen eller andres bolig. Det er med sikkerhet du i utgangspunktet får den billigste refinansieringen. Utlånsrisikoen til banken blir lavere når den har pant, hvilket kommer deg til gode i form av lavere rente.

Refinansiering uten sikkerhet, derimot, vil i praksis si at du erstatter dyr forbruksgjeld med et nytt, rimeligere forbrukslån. Et forbrukslån vil aldri være like billig som et lån med sikkerhet, men husk at alt er relativt. Har du kredittkortgjeld eller flere smålån betaler du sannsynligvis høyere rente enn hva du ville gjort om du samlet disse gjeldspostene i et felles forbrukslån.

Fremgangsmåten for å søke refinansiering er litt ulik avhengig av om du låner med eller uten sikkerhet i bolig. Jeg kommer straks tilbake til dette, men først bør du skaffe en oversikt over hva du ønsker å refinansiere.

Billig refinansiering starter med en gjennomgang av økonomien

Det første steget for å få til en billig refinansiering er en gjennomgang av gjeldssituasjonen din.

Skaff oversikt over gjelden din

En stor fordel med refinansiering er at du får en mer ryddig økonomi ved å samle ulike gjeldsposter i ett og samme lån. For å beholde oversikten er det imidlertid viktig at alle de dyre kravene blir inkludert. Det er fort gjort å glemme et kredittkort eller en større regning, for så å havne i en pengeskvis når kravet dukker opp en måned eller to senere.

Logg inn i Gjeldsregisteret med BankID, så ser du alt av usikret gjeld som er registrert på deg. Med usikret gjeld mener vi forbrukslån, handlekontoer og kredittkort.

Du kan også inkludere regninger du ikke klarer å betale innen forfall, eksempelvis restskatt eller en dyr strømregning. Det er bedre å inkludere regningene i refinansieringen og nedbetale de over tid, enn at de går til inkasso og du i verste fall ender opp med betalingsanmerkning.

Banken som refinansierer vil for øvrig ha en oversikt over all gjeld, også den du ikke skal refinansiere. Logg deg inn hos banken(e) du har lånene dine i, så finner du restbeløp på for eksempel boliglån og billån.

Har du mistet oversikten kan du først sjekke skattemeldingen din, hvor du finner det meste av registrert gjeld. Tallene vil riktignok være datert 31.12 i fjor – mye kan ha skjedd siden den gang.

Sjekk rentenivået

Nøkkelen til billig refinansiering er å finne et lån med lavere rente enn det du har på gjeldspostene dine fra før. Noter gjerne renten som løper på de ulike lånene dine, så ser du hvor landet ligger.

Har du for eksempel et billån med pant i kjøretøyet, vil det kunne lønne seg å bake det inn i boliglånet. Refinansierer du derimot uten sikkerhet, vil det ikke være noe å tjene på å inkludere billånet.

Sett opp et grovt budsjett

Når du vet hvor høyt refinansieringslån du skal søke, bør du også budsjettere litt for hvor høye månedlige låneutgifter du kan betale på det nye lånet.

På dette stadiet vet du kanskje ikke hvilken rente du vil ende opp med, men du kan i hvert fall regne litt på avdragene. Dermed vet du sånn cirka hvilken nedbetalingstid du skal velge. Du får mindre å betale per måned med lengre løpetid, men da stiger også de totale lånekostnadene. Ideelt, særlig om du refinansierer uten sikkerhet, bør du holde nedbetalingstiden så kort som mulig.

Etter en gjennomgang av økonomien, er tiden inne for å jakte billig refinansiering.

Sikkerhet i bolig gir deg billigste refinansiering av lån

Billigst refinansiering får du hvis du kan stille pant i bolig. Det finnes et par ulike måter du kan refinansiere med sikkerhet på, men i alle tilfeller kan boligen kun lånes opp til 85 % av markedsverdien. Det betyr at du må hente inn en fersk verdivurdering i forkant av søknaden.

Øke eksisterende boliglån

Dersom du allerede har et boliglån, kan du høre med banken din om det er mulig å øke dette for å inkludere en refinansiering. Selv om du har ledig sikkerhet, er det imidlertid ikke sikkert at banken din godtar en opplåning. De vil blant annet se på betjeningsevnen din og hva forbrukslånene har blitt brukt på.

Får du nei er det ingenting som står i veien for å presentere situasjonen din for andre banker. Hør med de om du kan flytte boliglånet ditt dit hvis du får bakt inn den dyre gjelden.

Lån med 2. prioritetspant

Går heller ikke det, kan du søke om et nytt lån med pant i boligen med etterstående prioritet. Det vil si at du beholder boliglånet, men at en annen bank gir deg et nytt lån tilsvarende forbruksgjelden, som også har sikkerhet i boligen.

Forskjellen er at banken som gir deg det nye boliglånet kommer i andre rekke ved et eventuelt mislighold av lånet. Banken som gir deg lånet med 2. prioritetspant tar altså en høyere risiko, og følgelig vil renten på denne delen være noe høyere enn på ditt vanlige boliglån. Samtidig vil en slik refinansiering antageligvis være billigere enn om du samler gjelden i et lån uten sikkerhet.

Det er primært restruktureringsbanker, eksempelvis Bluestep, Bank2 og Kraft Bank, som tilbyr denne type lån.

Kausjonist

Eier du ikke egen bolig, kan banken også godta pant i en tredjepersons bolig. Hvis for eksempel foreldrene dine vil hjelpe deg med å få billig refinansiering, kan de kausjonere og stille med pant i sin bolig.

Hold refinansieringen billig ved å nedbetale fort

Får du godkjent et refinansieringslån med sikkerhet, får du altså boliglånsrente på det som tidligere var forbruksgjeld. Med mindre du er økonomisk vanskeligstilt og kan få et startlån hos kommunen (mer om det senere), vil du ikke finne en mer billig refinansiering enn det.

Men vær oppmerksom på at det ikke nødvendigvis lønner seg økonomisk hvis du legger opp til å betale det som i utgangspunktet var kortsiktig gjeld som et boliglån med 20-30 års nedbetalingstid. Selv med lav boliglånsrente, vil det kunne falle dyrere totalt sett siden rentene får løpe over såpass lang tid.

Du bør derfor, i den grad det er mulig, betjene gjelden med samme terminbeløp som før refinansieringen. Hør gjerne med banken din om hjelp til å beregne dette og om du kan skille ut delen du refinansierer i en kortere nedbetalingsplan.

Billigste refinansieringslån uten sikkerhet

Selv uten sikkerhet kan det lønne seg å refinansiere. Spesielt for kredittkortgjeld og dyre smålån kan det være mye å hente på å samle dem i ett større forbrukslån.

Før du søker, er det viktig å være oppmerksom på at renten på lån uten sikkerhet settes individuelt for hver enkelt lånesøker og at det kan være et stort spenn mellom den laveste og høyeste renten du blir tilbudt hos de ulike bankene. Det betyr at det blir enda viktigere å sammenligne markedet, slik at du finner fram til billigste refinansiering og unngår å betale mer enn du må.

Det gjør du rett og slett ved å sende søknader til flest mulig banker, slik at de kan sende deg tilbud. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å søke, så du velger bare det billigste alternativet og takker nei til resten.

Husk å presisere at lånet skal brukes til refinansiering. Det gir en gunstigere kredittvurdering, siden låneopptaket ikke øker gjeldsbyrden din.

Det kan også gis billigere refinansiering dersom du søker sammen med en medlåntaker. To inntekter gir ofte bedre betjeningsevne enn én.

Hva med omstartslån?

Har du betalingsanmerkninger, kan alle porter synes lukket med tanke på nye låneopptak. Det er likevel en som fortsatt er på gløtt dersom du kan stille sikkerhet i bolig.

Det finnes nisjebanker som er villige til å vurdere refinansieringslån, til tross for at du har misligholdt tidligere forpliktelser. Disse markedsføres ofte som omstartslån. De kommer riktignok med en bismak ettersom renten er en del høyere enn vanlig boliglånsrente.

Verdt å presisere er at omstartslånene tilbys på to ulike måter, og at den ene er vesentlig billigere enn den andre.

Er du heldig kan du få det som lån med 2. prioritetspant. Dette vil i utgangspunktet gi deg lavere rente enn på et refinansieringslån uten sikkerhet, og er noe du kan vurdere også om du ikke har pådratt deg en betalingsanmerkning.

Har du derimot klusset til økonomien for mye, kan det være at omstartslånet kommer i form av at restruktureringsbanken overtar hele boliglånet ditt. Det blir dyrt, men vil likevel kunne lønne seg dersom alternativet er høye kredittkortrenter, inkassoomkostninger og trusler om tvangsinndrivelse. Det er ikke en billig refinansiering i seg selv, men i valget mellom to onder kan det være det rimeligste alternativet.

Slik får du bankene til å konkurrere om å gi deg billig refinansiering

Særlig lån uten sikkerhet og omstartslån er individuelle låneprodukter, hvor man ikke får vite lånevilkårene hos en aktuell bank før man har søkt og fått tilbud. For å finne frem til så billig refinansiering som mulig må man da sende søknader til en rekke banker, hvilket blir en tidkrevende prosess.

Låneagenter, også kalt låneformidlere, tilbyr en løsning på denne utfordringen og kan spare deg for en del arbeid.

Låneagenter som Lendo, Axo Finans og Okida jobber opp mot flere etablerte låneinstitusjoner. Hvis du sender søknaden din til en av disse, vil låneagenten fremme den for et større antall potensielle långivere, ofte 10-25 stk. Du kan få et tilsvarende antall tilbakemeldinger i retur.

Bruk av låneagenter fungerer altså litt som en anbudstjeneste. Bankene vet at det er flere om beinet, og må konkurrere om å tilby deg den billigste refinansieringen.

Dessuten er de gratis og uforpliktende å bruke. Agentens fortjeneste ligger i at de får provisjon fra den banken du eventuelt velger, uansett hvilken. Bankene skal vel å merke betale den samme provisjonen, slik at låneformidleren ikke har egeninteresse i å anbefale en bestemt bank over en annen.

Startlån fra kommunen

Kommunenes startlånsordning er primært til for å gi boliglån til vanskeligstilte husstander, men kan også søkes til refinansiering dersom det er fare for å miste boligen.

Her kan praksis være ulik fra kommune til kommune, og det anbefales at du tar kontakt med de som har ansvaret for ordningen i den kommunen du bor i.

Startlånene ligger imidlertid lavere i rente enn den generelle boliglånsrenten, og vil derfor kunne gi den potensielt aller billigste refinansieringen som er tilgjengelig.

Vanlige spørsmål

Det er svært vanskelig å peke på en bestemt bank som er billigst på refinansiering ettersom det er store individuelle variasjoner ut fra kredittvurderingen av lånsøker.

Søker du refinansiering uten sikkerhet kan det eksempelvis være at DNB har lavere veiledende rente enn Bank Norwegian, men at Bank Norwegian likevel gir deg den billigste refinansieringen. Vi anbefaler derfor at du søker flere steder for å innhente tilbud.

Refinansieringslån uten sikkerhet har normalt et etableringsgebyr mellom 500 og 1 500 kroner. Søker du om refinansiering med sikkerhet i fast eiendom kan det tilkomme kostnader til verdivurdering og pantsettelsesdokumenter. I tillegg har banken kanskje et gebyr for å gjøre endringer på lånet.

Ja, det er fullt mulig å refinansiere forbrukslån. Du kan søke om refinansieringslån med pant i bolig, eller du kan refinansiere med et annet forbrukslån med bedre betingelser enn det du har.

Lån til refinansiering vurderes stort sett som andre lån. Det betyr at banken skal vurdere om du har betjeningsevne til det refinansieringslånet du har søkt om. Desto bedre betjeningsevne du har, desto billigere refinansiering kan du regne med å få.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.