Beste refinansiering

Sparegris på bøker som illustrerer research for å finne beste refinansiering

Mange betaler mer på gjelden sin enn nødvendig. Det er nemlig ofte mulig å få et lån med bedre rente og betingelser enn det man har i dag. Spesielt gjelder det dyr forbruksgjeld. Vi snakker om refinansiering. I denne guiden får du en metode for hvordan du finner beste refinansiering – gitt din økonomiske situasjon.

Alle typer gjeld kan refinansieres. Her vil jeg rette mest oppmerksomhet på hvordan du best mulig refinansierer forbruksgjeld, eksempelvis dyre smålån og gjeld fra kredittkort.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du sparer mest mulig på refinansieringen. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg den beste refinansieringen.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er den beste refinansieringen?

Hva som er den beste refinansieringen avhenger av økonomien din. Det vil si om du kan stille sikkerhet, om du har høy eller lav kredittscore, eller om du har misligholdt gjeld og fått betalingsanmerkninger.

Generelt er det slik at aller best refinansiering får du om du kan bake all gjelden inn i et boliglån. Lån med pant i bolig har lavere rente enn de fleste typer usikret gjeld.

Men frykt ikke om du ikke kan stille sikkerhet i bolig. Det er også mange ganger mulig å refinansiere uten sikkerhet, og fremdeles oppnå betydelige besparelser.

Jeg kommer straks nærmere inn på de ulike måtene du kan refinansiere på, men først bør vi se på forskjellen mellom effektiv og nominell rente.

Forskjellen på nominell og effektiv rente

Et lånetilbud skal oppgi både nominell og effektiv rente. Det er effektiv rente som utgjør lånets reelle kostnad, og som du skal se på når du sammenligner tilbud om refinansiering.

Forskjellen er kort sagt at effektiv rente inkluderer kostnader som kommer i tillegg til ordinær, nominell rente. Hvis nominell rente eksempelvis lyder på 10 %, kan kanskje effektiv rente komme opp i 11,5 % etter at de har regnet inn etableringsgebyr ved opptak av lånet og alle termingebyrene som du vil bli belastet ved månedlige betalinger fremover.

En grei huskeregel er at den beste refinansieringen tilsier alternativet med lavest effektiv rente, gitt at lånebeløp og løpetid i tilbudene du sammenligner er det samme.

Start med å få oversikt

Det første skrittet for å få beste refinansiering, uavhengig av måten du gjør det på, er å få en oversikt over all gjelden din. Det ville være dumt om du utelater et kredittkort eller en større regning, for så å havne i en ny pengeskvis på et senere tidspunkt.

Oversikten bør inneholde alle gjeldsposter, og være oppdatert så langt det lar seg gjøre.

Den oppdaterte saldoen på forbruksgjeld, som forbrukslån og kredittkortgjeld, får du ved å logge deg inn på Gjeldsregisteret.

For andre forpliktelser kan du logge deg inn på nettsidene til det aktuelle foretaket, eventuelt kontakte dem. Viktige instanser du bør sjekke om du skylder penger til, er Statens innkrevingssentral, Skatteetaten, Lånekassen og øvrig gjeld som fremkommer av den siste skattemeldingen din.

Deretter kan du organisere gjelden i grupper etter hvor stor grad de egner seg for refinansiering.

Forbruksgjeld

Forbruksgjeld egner seg generelt godt for refinansiering. Fellestrekket her er usikret gjeld med høy rente. Det inkluderer forbrukslån, smålån, kredittkort, handlekontoer og kjøp på avbetaling.

Fakturagjeld og restskatt

Dersom du har mange ubetalte regninger, kan du vurdere å ta dem med i refinansieringen for å komme a jour med alle betalinger før du begynner å betale på refinansieringslånet. Regninger som er ekstra viktige å betale er husleie og høye strømregninger.

En annen faktura du ikke ønsker å komme på etterskudd med er restskatten. Det er korte frister på betaling av disse, og hvis de ikke overholdes kan Skatteetaten iverksette tvangsinnkreving. Noen ganger kan det av den grunn være hensiktsmessig å ta dem med i refinansieringen.

Refinansiering av boliglån

Det anbefales generelt at du sjekker at du har de beste betingelsene på boliglånet ditt jevnlig. I motsatt fall bør du ta det opp med banken din eller flytte hele boliglånet til en annen bank dersom du kan tjene på det.

Refinansiering av billån

Det kan være litt kronglete å refinansiere et billån med pant i bilen. En mulighet er å bake billånet inn i boliglånet, men har du forbruksgjeld i tillegg bør du prioritere å få plass til denne.

Refinansiering av studielån

Studielånet har best rente av alle lån, og det er forholdsvis enkelt å søke utsettelse dersom du har problemer. Det bør derfor ikke refinansieres med andre lån.

Refinansiering med pant i bolig gir best rente

Lån med pant i bolig har lavest rente, og beste refinansiering får du dersom du kan tilby dette.

Det krever altså at det er en bolig som kan stilles som sikkerhet, og at den ikke allerede er fullt belånt. Bankene kan ikke låne opp mer enn det som tilsvarer 85 % av boligens markedsverdi. Det betyr at du må innhente en verdivurdering før du søker refinansiering.

Det er naturlig at man begynner med banken man allerede har et boliglån i. I dagens lånemarked anbefales det imidlertid alltid å sjekke konkurrentene. Dersom det er en annen bank vil gi deg et bedre tilbud, er det ikke noe i veien for verken å ta opp refinansieringen der eller å flytte hele boliglånet dit.

Endelig er det ikke noe krav om at du eier boligen som skal tjene som sikkerhet. Dersom foreldrene dine eller andre vil hjelpe deg med å få beste refinansieringslån, kan de stille egen bolig eller hytte som sikkerhet for dette.

Refinansieringslån med 2. prioritetspant

I stedet for å refinansiere all gjelden inn i boliglånet, er det også en mulighet å søke om et nytt refinansieringslån med 2. prioritets pant etter det «vanlige» boliglånet. Dette kan være aktuelt dersom man har ledig sikkerhet, men banken sier nei til opplåning.

En annen bank kan da være villig til å ta mer risiko og gi deg dette lånet. Renten på lånet med 2. prioritetspant vil være høyere enn på det ordinære boliglånet, ettersom den nye banken kommer i andre rekke dersom lånet misligholdes og pantet må tvangsselges. Det kan likevel være et rimeligere alternativ enn refinansiering uten sikkerhet. Hør nærmere hva bankene kan tilby eller anbefale her.

Slik finner du beste refinansieringslån uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet innebærer rett og slett at du bytter ut forbruksgjeld med et nytt, rimeligere forbrukslån.

Det kan fortsatt være mye å tjene på en slik refinansiering, og prosessen er enklere enn når du refinansierer med sikkerhet i bolig. Du behøver ikke bestille ny verdivurdering. Blir lånet godkjent, kan refinansieringen gjennomføres i løpet av få dager.

Refinansiering uten sikkerhet er også aktuelt dersom du kun får bakt inn deler av forbruksgjelden i boliglånet. Resten kan da søkes refinansiert i et nytt og billigere forbrukslån.

Et viktig moment ved forbrukslån er imidlertid at renten settes individuelt for hver enkelt lånsøker. Bankene oppgir riktignok et renteeksempel, men det er akkurat det – et eksempel. Det gir liten veiledning for hvilken rente du får dersom refinansieringslånet innvilges. Den vurderes konkret i hvert tilfelle.

Det kan også være vesentlige forskjeller i renten du kan bli tilbudt fra ulike långivere. Søker du hos et større antall banker kan det variere flere prosentpoeng mellom beste refinansiering og de neste.

Du bør derfor søke hos flere banker for å få best refinansiering. Det kan du gjøre ved å skrive individuelle søknader til hver bank, eller å bruke en låneformidler til å gjøre jobben.

Bruk av låneformidler for å finne beste refinansiering

En låneformidler er et selskap som jobber opp mot flere banker og finansieringsinstitusjoner.

Hensikten er at når du sender en søknad til en låneformidler, presenteres den samtidig for alle disse bankene og finansieringsinstitusjonene. Bankene må deretter konkurrere om å gi deg tilbud på den beste refinansieringen.

Du kan dermed få opptil 20 forskjellige lånetilbud som du kan sammenligne, og av disse velge det beste.

Eksempler på ofte brukte låneformidlere i Norge er Lendo og Axo Finans.

Å sende en søknad gjennom låneformidlere er gratis og uforpliktende. Formidleren får provisjon dersom du velger et lån du har fått tilbud om gjennom dem, men den er lik uansett hvilken bank du velger. Formidleren vil dermed ikke ha noen egeninteresse av at du velger et lån fremfor et annet.

Refinansiering med betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger som har oppstått fordi du ikke har betalt regningene dine, vil sette en stopper for nye låneopptak, også refinansiering, hos de fleste banker.

Unntaket er omstartslån med pant i bolig. Dette er et tilbud fra et knippe spesialbanker som kaller seg restruktureringsbanker.

Omstartslånet vil ha en høyere rente enn et ordinært boliglån eller et annet lån du ville fått med pant i bolig dersom du ikke hadde en betalingsanmerkning. Det vil i alminnelighet likevel kunne lønne seg dersom det er snakk om refinansiering av dyr forbruksgjeld eller for å unngå tvangsinndrivelse av forfalte pengekrav.

Det er to alternativer for omstartslån. Den beste refinansieringen av disse er om omstartslånet tegner et pant med prioritet etter boliglånet, som forklart tidligere. Du vil da bevare den lave renten på boliglånet ditt, og få en noe høyere rente på den delen du refinansierer.

Det er imidlertid ingen selvfølge at restruktureringsbanken går med på dette. Risikovurderingen kan fort tilsi at de ikke ønsker å ha deg som kunde med mindre de får ta over hele boliglånet ditt. Denne forskjellen utgjør en stor differanse i hvilke renteutgifter du ender opp med.

Bankene som tilbyr omstartslån har høstet kritikk fra enkelte hold om at de utnytter låntakere i en sårbar situasjon ved å gi dem forholdsvis dyre lån. Inntil videre er det imidlertid ingen andre tilbud fra ordinære banker eller myndigheter som fyller denne funksjonen. Til syvende og sist handler det om å ta frem kalkulatoren og regne på hva som er best totalt sett.

Som med lån uten sikkerhet er det en høy grad av individuell vurdering ved rentefastsettelse på omstartslån. Du bør derfor ikke nøye deg med å søke bare ett sted. Du kan bruke en låneformidler til å spre søknaden til ulike tilbydere av omstartslån, og eventuelt velge den beste refinansieringen blant tilbudene du mottar. Enkelte låneformidlere, som Okida og Zen Finans, er spesielt dedikert til denne nisjen.

Startlån fra kommunen

Startlån er en offentlig låneordning fra Husbanken som formidles gjennom kommunene, og er rettet mot vanskeligstilte. Renten er svært god, og det kan etter regelverket også brukes til refinansiering. Får du innvilget et startlån vil dette være den absolutt beste refinansieringen du kan få rentemessig.

Inngangsporten kan imidlertid være trang. Det er et krav at du og familien står i fare for å miste boligen dersom gjelden ikke refinansieres med startlån. Det kan være tilfelle dersom det allerede er iverksatt tvangsinndrivelse.

Det er imidlertid ikke alle kommuner som er like rause med startlån til dette formålet. Jeg mener likevel det er et forsøk verdt dersom du mener du befinner deg i målgruppen. Søknadsskjemaet finnes på Husbankens eller kommunens hjemmeside, men det er ofte greit å ta en telefon til din kommune og forhøre deg om prosessen i forkant.

Beste refinansiering på plass, hva skjer nå?

Når du får innvilget et refinansieringslån, om det er med eller uten sikkerhet, vil långiver ordne det praktiske med innfrielsen av kravene som skal være med i refinansieringen.

Det er fordi det er et lån med et uttrykt formål, og det er en innforstått forutsetning at disse kravene skal slettes fra din gjeldsbyrde med ditt refinansieringslån. Långiver vil derfor sikre seg at dette blir gjort.

For din del betyr det at du slipper arbeidet med å innfri alle kravene, og at du kan være trygg på at det ikke ligger igjen noen restanser på ubetalte renter eller gebyrer.

Forskjellen på lån med og uten sikkerhet her er pantedokumentene som må undertegnes før innfrielsen kan finne sted.

Smart nedbetaling av gjeld

Beste refinansiering avhenger ikke kun av at du velger riktig lån, men også at du betaler ned gjelden din smartest mulig. Her er det tre hovedprinsipper man bør ha i bakhodet:

  1. Refinansier til bedre betingelser når du kan
  2. Dyr gjeld bør i størst mulig grad nedbetales først
  3. Gjeld bør betales på kortest mulig tid for å unngå rentekostnader

Når du allerede har refinansiert i henhold til punkt 1, bør du se på de andre punktene.

Spesielt gjelder det hvis du baker inn dyr, kortsiktig gjeld inn i et boliglån med lang nedbetalingstid. Det kan være en behagelig hvilepute å forlenge løpetiden og betale mindre per måned, men det er ikke lønnsomt.

Her kan du for eksempel be banken sette opp en separat betalingsplan som tilsvarer det beløpet du refinansierer.

Du har også rett til å betale ned ekstra når du har mulighet til det. Det er imidlertid spesielle regler dersom du har bundet renten på lånet.

Ekstraordinære innbetalinger bør alltid føres på den dyreste gjelden. Har du for eksempel valgt å refinansiere uten sikkerhet og sitter på et studielån i tillegg, bør du dermed prioritere nedbetaling av forbrukslånet.

Vanlige spørsmål

Når du refinansierer tar du opp et lån for å erstatte gjeld du har med bedre betingelser. En bank som innvilger refinansieringslån vil normalt betale ut gjelden direkte med lånet.

Refinansiering gjør du for å få bedre betingelser på eksisterende gjeld. Det betyr gjerne å betale mindre i form av lavere rente. Du bør derfor sjekke alternative lånemuligheter og sammenligne med den gjelden du har i dag.

Refinansieringslån vurderes på samme linje som andre lån. Har du høy betjeningsevne og lite gjeld bør det i utgangspunktet gå greit. Har du derimot lav betjeningsevne, mye gjeld og kanskje en betalingsanmerkning vil det være vanskeligere å få refinansiering.

Bemerk at kredittvurderingene kan ha ulike utslag hos forskjellige banker. Det lønner seg derfor alltid å søke flere steder.

Best rente på refinansiering får du dersom du kan stille sikkerhet i bolig. Eier du egen bolig bør du derfor ta en takst for å se om det er mulig å øke boliglånet.

Beste refinansiering av kredittkort og smålån får du med det lånet som gir lavest rente. Se derfor først om du kan låne opp boligen din. Hvis det ikke er mulig bør du sjekke ut hvilke vilkår du kan få på et nytt forbrukslån. Du bør da innhente lånetilbud fra flere for å finne beste refinansiering uten sikkerhet.

Omstartslån er refinansieringslån med pant i bolig som tilbys av banker som spesialiserer seg på lån som ikke innvilges andre steder. Disse lånene har normalt høyere rente enn øvrige lån med pant i bolig, men til gjengjeld kan du bruke de til å innfri misligholdt gjeld og dermed «restarte» økonomien.

Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.