Kortsiktig lån

Det kan være situasjoner hvor du har bruk for et kortsiktig lån. Her går vi gjennom dine alternativer for kreditt på kortvarig basis, og hva du bør være spesielt oppmerksom på i den forbindelse.

Smartfinans.no anbefaler
Sammenlign markedet, slik at du finner frem til lånet med lavest rente. Vår beste anbefaling er å bruke Lendo, som er en gratis og uforpliktende anbudstjeneste for lån. Her må bankene konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.
Annonselenke. Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.

Hva er et kortsiktig lån?

Kortsiktig lån er ikke et eget låneprodukt som tilbys av bankene. Vi bruker dette uttrykket for opptak av et lån som skal betales tilbake i løpet av forholdsvis kort tid, helst under ett år.

Vi tenker helst på vanlige forbrukslån når vi snakker om kortsiktige lån. Samtidig kan andre kredittformer, som rammelån eller kredittkort, være aktuelle.

Jeg kommer nærmere inn på dette etter hvert.

Når trenger du et kortsiktig lån?

I en godt planlagt og stabil økonomi vil det normalt ikke være behov for kortsiktige lån.

Der det månedlige budsjettet er i stram balanse mellom inntekter og utgifter, kan imidlertid en uventet ekstrakostnad ødelegge alt. Det kan være en uvanlig høy strømregning, en bil som må på verksted eller hvitevarer som går i stykker. Et kortsiktig lån kan i så fall være en redning.

Noen bruker kortsiktige lån eller kredittkortet til å finansiere mindre presserende utgifter, som ferieturer, hobbyutstyr eller luksusgjenstander. Her vil det være mer økonomisk fornuftig å spare opp det nødvendige på en konto i forkant, eller avstå.

En rekke ubetalte regninger eller inkassovarsler kan føre til at man snur seg rundt og søker lån eller disponibel kreditt som en livbøye. Dersom dette skjer flere ganger, bør man ta en grundig gjennomgang av økonomien. Kanskje vil det hjelpe med bedre planlegging. I motsatt fall bør man se på en full refinansiering av regninger og gjeld i stedet for å ta opp et nytt kortsiktig lån.

Opplåning av bolig og rammelån

Lån med sikkerhet i bolig er den låneformen som gir de beste betingelsene. Å øke boliglånet kan imidlertid være upraktisk hvis det er snakk om et moderat beløp som skal betales i løpet av kort tid. Banken forlanger i slike tilfeller ny verdivurdering av boligen, og det vil tilkomme gebyrer for pantsettelse som reduserer en eventuell rentefordel.

Noen løser dette ved å ta opp et rammelån med pant i boligen. Et rammelån gir deg en disponibel kreditt du kan bruke når du føler behov for det, uten å måtte søke om et nytt lån hver gang. Det er også ganske fleksibelt med tanke på tilbakebetalingen. Renten vil være høyere enn et vanlig boliglån, men lavere enn for forbrukslån eller kredittkort.

Kortsiktige forbrukslån

Der det ikke er aktuelt å stille sikkerhet i boligen for et kortsiktig lån, er det forbrukslån som er det nærliggende alternativet.

Rentene på forbrukslån settes individuelt for hver lånsøker, og kan variere stort. Generelt ligger de et stykke over boliglånsrenten og et tilsvarende stykke under renten på kredittkort.

Løpetiden på forbrukslån er svært fleksibel opp til fem år, og egner seg derfor godt som kortsiktige lån.

Såkalte smålån er forbrukslån på mindre beløp, gjerne under 50 000 kroner, som gis med kort betalingstid.

Fordeler og ulemper med forbrukslån

En søknad om et forbrukslån kan behandles i løpet av kort tid, og potensielt redde deg ut av en slem knipe. Stengning av strømmen, utkastelsesvarsel på grunn av manglende betaling av husleie eller oppsigelse av boliglånet er eksempler på hva som kan skje dersom ikke de mest presserende utgiftene dekkes til avtalt tid.

Den altoverskyggende ulempen ved et kortsiktig lån uten sikkerhet er at det – selvfølgelig – må betales tilbake. Det er også en relativt dyr kreditt. Dersom du allerede har en knapp økonomi vil nedbetalingen binde opp og begrense din økonomi i den tiden den tar.

Av den grunn maner jeg alltid til forsiktighet ved opptak av nye forbrukslån. Benytt deg av denne muligheten kun når du finner det strengt nødvendig.

Du kan imidlertid spare en del på å finne fram til den långiveren som er villig til å gi deg den laveste mulige renten på forbrukslånet ditt. Det fordrer at du bruker litt tid på å undersøke ulike tilbydere.

Hvordan sammenligne forbrukslån

Det er svært mange som tilbyr forbrukslån i Norge. I tillegg til de vanlige bankene er det en lang rekke finansinstitusjoner som har mer eller mindre spesialisert seg på akkurat forbrukslån.

Når du søker om et forbrukslån, vil imidlertid alle banker foreta en individuell vurdering av deg før de avgjør hvor høyt lån du kan få og hvilken rente det er snakk om.

Spesielt størrelsen på renten er avgjørende for hvordan din økonomi blir framover. Det vil i de fleste tilfeller lønne seg å sende en søknad til flest mulig långivere og sammenligne tilbudene.

Noen sparer tid på denne prosessen ved å benytte seg av en låneagent, eller låneformidler som det også heter.

Låneagenter er selskaper som har spesialisert seg på akkurat dette. Du sender din søknad til en låneagent, og vedkommende videresender den til et tjuetalls banker og finansinstitusjoner som behandler den hver for seg. Det blir nesten som en auksjon hvor de kan konkurrere om å gi deg det beste tilbudet.

Det koster ingenting å bruke en låneformidler. Disse aktørene vil få en lik provisjon fra långiver uansett hvilket lån du velger.

Er kredittkort et alternativ til kortsiktige lån?

Kredittkortgjeld er generelt den dyreste kreditten du kan ha. Effektiv rente varierer fra 20 % til godt over 30 %. Like fullt drar nordmenn kredittkortet i tide og utide, og har per dato en samlet rentebærende gjeld på kredittkort som overstiger 41 milliarder kroner i henhold til Gjeldsregisteret.

Når dette er sagt, så har kredittkort en fordel, spesielt relatert til kortsiktig lån. De fleste kortene har nemlig en rentefri periode fram til den månedlige fakturaen forfaller til betaling. Det vil si at det kan gå opptil 45-50 dager før rentene begynner å løpe.

Har du mulighet til å nedbetale kreditten før rentene begynner å løpe, er kredittkort altså et godt alternativ. Dersom du ser at du vil trenge lenger tid, bør du undersøke mulighetene for å få et kortsiktig forbrukslån.

Tips i forbindelse med opptak av kortsiktige lån

  • Bruk tid på å finne det rimeligste alternativet for deg. Ved opptak av et kortsiktig lån uten sikkerhet bør du alltid vurdere flere långivere.
  • Ikke ta opp høyere lån enn nødvendig. Lån kun til det du trenger.
  • Hold lånets løpetid så kort som mulig for å unngå kostnadene ved langvarig nedbetaling.
  • Det månedlige terminbeløpet må likevel tilpasses din økonomi. Lengre løpetid gir lavere månedlige utgifter, selv om lånet totalt blir dyrere.
  • Betal ekstra når du har mulighet til det.
  • Har du allerede tatt opp flere kortsiktige lån, bør du undersøke mulighetene for å samle denne gjelden i et refinansieringslån.
  • For fremtiden: Unngå nye kortsiktige lån ved å spare opp en buffer på lønnskontoen.
Smartfinans.no anbefaler
Annonselenke. Eks: 120 000 kr o/5 år, eff. rente 11 %, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.